TR-rådet

TR-rådet er rådgivende overfor hovedbestyrelsen i spørgsmål om forhold af betydning for tillidsrepræsentanter og offentligt ansatte.

TR-rådet består af syv tillidsrepræsentanter samt et hovedbestyrelsesmedlem. Medlemmerne er valgt af og blandt tillidsrepræsentanter på TR-årskonferencen.

Rådets hovedopgave

At være rådgivende overfor Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og sekretariat i forbindelse med op- og udbygning af en tillidsrepræsentantinstitution, der giver TR fodfæste, spændvidde og handlekraft.

Herunder følgende opgaver:

  • Fremme tillidsrepræsentanternes vilkår internt og eksternt ved at fremsætte forslag til hovedbestyrelsen og stille forslag til overenskomstforhandlingerne, der fremmer tillidsrepræsentantinstitutionen og tillidsrepræsentanternes vilkår.
  • Følge med i og drøfte arbejdsmarkedspolitiske emner i foreningen, der har betydning for tillidsrepræsentanter.
  • Tage initiativ til og initiere drøftelse af arbejdsmarkedspolitiske emner i Hovedbestyrelsen samt komme med relevante indstillinger.
  • Sætte retning på foreningens kommunikation med tillidsrepræsentanter, samt bidrage til at sætte retning på uddannelse af tillidsrepræsentanter inkl. planlægning af den årlige konference.
  • TR-rådet skal medvirke til at fremme kontakt mellem tillidsrepræsentanter bl.a. i form af netværk. Herunder kvalificere de regionale TR-netværk.
  • Fremme samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen, og deres arbejde med ledelsen i TRIO’en. Samt sætte diskussioner i gang blandt tillidsrepræsentanterne vedr. medarbejderindflydelse og samarbejdsrelationer på arbejdspladserne.
  • Fremme valget af tillidsrepræsentanter, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter.
  • Deltage i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde ifølge Danske Fysioterapeuters love.

TR-rådet består af 7 tillidsrepræsentanter og et medlem fra Hovedbestyrelsen. De 7 er fordelt med en TR fra hver region (geografisk valgt) samt en fra det kommunale overenskomst-område og en fra det regionale overenskomstområde. Desuden deltager en konsulent fra sekretariatet.

TR-rådets telefon- og mailliste

Region Hovedstaden: Nina Sandholdt
Rigshospitalet, Glostrup
Tlf. 3863 3092
E-mail: nina.sandholdt@regionh.dk

Region Syddanmark: Rune Plauborg Myrup Andersen
Esbjerg Kommune, Omsorg Distrikt Nord, Strandgården
Tlf. 2423 3788
E-mail: runan@esbjergkommune.dk

Region Midtjylland: Kirsten Ægidius 
Skejby Sygehus. 
Tlf. 7845 6722
E-mail: kirsaegi@rm.dk

Region Nordjylland: Lene Duus
University College Nordjylland
Tlf. 7269 0958
E-mail: led@ucn.dk

Region Sjælland: Lisbet Jensen
Sygehus Syd, Næstved
Tlf. 5651 4065
E-mail: ljenn@regionsjaelland.dk

Regionerne: Anders Breinholt Nielsen
Herlev Hospital
Tlf. 3868 1632
E-mail: anders.breinholt.nielsen@regionh.dk

KL-området: Martin Holm Johansen
Holstebro Kommune, Hyldgården
Tlf. 9611 6540
E-mail: martin.Johansen@holstebro.dk

Fra Hovedbestyrelsen: Jeanette Præstegaard

Sekretær: Janne Molin
Tlf.: 3341 4669
E-mail: jam@fysio.dk

Del eller udskriv siden

Kontakt

Janne Molin

Forhandlingskonsulent
3341 4669