TR-rådet

TR-rådet er rådgivende overfor hovedbestyrelsen i spørgsmål om forhold af betydning for tillidsrepræsentanter og offentligt ansatte.

TR-rådet består af syv tillidsrepræsentanter samt et hovedbestyrelsesmedlem. Medlemmerne er valgt af og blandt tillidsrepræsentanter på TR-årskonferencen.

Rådets hovedopgave

At være rådgivende overfor Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og sekretariat i forbindelse med op- og udbygning af en tillidsrepræsentantinstitution, der giver TR fodfæste, spændvidde og handlekraft.

Herunder følgende opgaver:

 • Fremme tillidsrepræsentanternes vilkår internt og eksternt ved at fremsætte forslag til hovedbestyrelsen og stille forslag til overenskomstforhandlingerne, der fremmer tillidsrepræsentantinstitutionen og tillidsrepræsentanternes vilkår.
 • Følge med i og drøfte arbejdsmarkedspolitiske emner i foreningen, der har betydning for tillidsrepræsentanter.
 • Tage initiativ til og initiere drøftelse af arbejdsmarkedspolitiske emner i Hovedbestyrelsen samt komme med relevante indstillinger.
 • Sætte retning på foreningens kommunikation med tillidsrepræsentanter, samt bidrage til at sætte retning på uddannelse af tillidsrepræsentanter inkl. planlægning af den årlige konference.
 • TR-rådet skal medvirke til at fremme kontakt mellem tillidsrepræsentanter bl.a. i form af netværk. Herunder kvalificere de regionale TR-netværk.
 • Fremme samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen, og deres arbejde med ledelsen i TRIO’en. Samt sætte diskussioner i gang blandt tillidsrepræsentanterne vedr. medarbejderindflydelse og samarbejdsrelationer på arbejdspladserne.
 • Fremme valget af tillidsrepræsentanter, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter.
 • Deltage i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde ifølge Danske Fysioterapeuters love.

TR-rådet består af 7 tillidsrepræsentanter og et medlem fra Hovedbestyrelsen. De 7 er fordelt med en TR fra hver region (geografisk valgt) samt en fra det kommunale overenskomst-område og en fra det regionale overenskomstområde. Desuden deltager en konsulent fra sekretariatet.

TR-rådets telefon- og mailliste

Region Hovedstaden: Charlotte Larsen
Københavns Kommune, Center for Administration (SUF)
Tlf. 2613 8633
E-mail: charlotte.larsen@kk.dk

Region Syddanmark: Rune Plauborg Myrup Andersen
Esbjerg Kommune, Omsorg Distrikt Nord, Strandgården
Tlf. 2423 3788
E-mail: runan@esbjergkommune.dk

Region Midtjylland: Kirsten Ægidius 
Skejby Sygehus. 
Tlf. 7845 6722
E-mail: kirsaegi@rm.dk

Region Nordjylland: Marianne Trudslev
Hjørring Kommune, Træningsenheden
Tlf: 4122 5876
E-mail: marianne.trudslev@hjoerring.dk

Region Sjælland: Kathrine Fuglsang
Holbæk Kommune, Børnespecialcenter
Tlf. 7236 3413
E-mail: katfu@holb.dk

Regionerne: Anders Breinholt Nielsen
Herlev Hospital
Tlf. 3868 1632
E-mail: anders.breinholt.nielsen@regionh.dk

KL-området: Trine Fischer
Vesthimmerlands Kommune, Sundhedscenter Vesthimmerland
Tlf. 2962 8519
E-mail: trf@vesthimmerland.dk

Fra Hovedbestyrelsen: Stine Bøgh Pedersen

Sekretariatsbetjening: Sofia Mølgaard
Tlf.: 3341 4676
E-mail: sm@fysio.dk

TR-rådet har til formål:

At være strategisk retningsgivende og rådgivende overfor Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og sekretariatet i forhold til at styrke og udvikle foreningens tillidsrepræsentantinstitution.

Herunder:

 • Fremme tillidsrepræsentanternes vilkår og muligheder på arbejdspladsen og i Danske Fysioterapeuter.
 • Følge med i og fremsætte arbejdsmarkedspolitiske emner i Danske Fysioterapeuter, der har betydning for tillidsrepræsentanter.
 • Understøtte og kvalificere hovedbestyrelsens politiske arbejde i forhold til overenskomst- og aftaleforhold.
 • Tage initiativ til og initiere drøftelse af arbejdsmarkedspolitiske emner i Hovedbestyrelsen samt komme med relevante indstillinger.
 • Sætte retning for foreningens kommunikation for og med tillidsrepræsentanter.
 • Sætte retning for foreningens uddannelsespolitik af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter og den årlige TR-konference.
 • Kvalificere og understøtte netværksdannelse mellem tillidsrepræsentanter, lokalt og regionalt, med henblik på at fremme TR’s medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen.
 • Deltage i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde ifølge Danske Fysioterapeuters love.

Godkendt på TR-rådets møde d. 14/1-2022.

Kontakt

Sofia Mølgaard

Sofia Mølgaard

Forhandlingskonsulent
3341 4676