TR-rådet

TR-rådet er rådgivende overfor hovedbestyrelsen i spørgsmål om forhold af betydning for tillidsrepræsentanter og offentligt ansatte.

TR-rådet består af syv tillidsrepræsentanter samt et hovedbestyrelsesmedlem. Medlemmerne er valgt af og blandt tillidsrepræsentanter på TR-årskonferencen.

Rådets hovedopgave

At være rådgivende overfor Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og sekretariat i forbindelse med op- og udbygning af en tillidsrepræsentantinstitution, der giver TR fodfæste, spændvidde og handlekraft.

Herunder følgende opgaver:

  • Fremme tillidsrepræsentanternes vilkår internt og eksternt ved at fremsætte forslag til hovedbestyrelsen og stille forslag til overenskomstforhandlingerne, der fremmer tillidsrepræsentantinstitutionen og tillidsrepræsentanternes vilkår.
  • Følge med i og drøfte arbejdsmarkedspolitiske emner i foreningen, der har betydning for tillidsrepræsentanter.
  • Tage initiativ til og initiere drøftelse af arbejdsmarkedspolitiske emner i Hovedbestyrelsen samt komme med relevante indstillinger.
  • Sætte retning på foreningens kommunikation med tillidsrepræsentanter, samt bidrage til at sætte retning på uddannelse af tillidsrepræsentanter inkl. planlægning af den årlige konference.
  • TR-rådet skal medvirke til at fremme kontakt mellem tillidsrepræsentanter bl.a. i form af netværk. Herunder kvalificere de regionale TR-netværk.
  • Fremme samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladsen, og deres arbejde med ledelsen i TRIO’en. Samt sætte diskussioner i gang blandt tillidsrepræsentanterne vedr. medarbejderindflydelse og samarbejdsrelationer på arbejdspladserne.
  • Fremme valget af tillidsrepræsentanter, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter.
  • Deltage i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde ifølge Danske Fysioterapeuters love.

TR-rådet består af 7 tillidsrepræsentanter og et medlem fra Hovedbestyrelsen. De 7 er fordelt med en TR fra hver region (geografisk valgt) samt en fra det kommunale overenskomst-område og en fra det regionale overenskomstområde. Desuden deltager en konsulent fra sekretariatet.

TR-rådets telefon- og mailliste

Charlotte Larsen

Region Hovedstaden: Charlotte Larsen
Sundheds og Omsorgsforvaltning.
Tlf.: 35 30 38 18
E-mail, arbejde: charlotte.larsen@suf.kk.dk

 

Region Syddanmark: Mette Gjerløw Jørgensen
Vejle Kommune - Senior Service, Område Vest
Tlf: 29 36 15 34
E-mail, arbejde: metjo@vejle.dk

Kirsten Ægidius


Region Midtjylland:
Kirsten Ægidius 
Skejby Sygehus. 
Tlf. tj. 78 45 67 22
E-mail, arbejde: kirsaegi@rm.dk
 

Lone Guldbæk Kristensen
Region Nordjylland:
Lone Guldbæk Kristensen
Sygehus Vendsyssel, Hjørring Sygehus.
Tlf. tj. 97 64 16 83
E-mail, arbejde: logk@rn.dk

Lisbeth Jensen
Region Sjælland:
Lisbet Jensen
Sygehus Syd - Næstved.
Tlf. tj. 56 51 40 65
E-mail, arbejde: ljenn@regionsjaelland.dk
  

Kirsten Thoke
Regionerne:
Kirsten Thoke
Odense Universitetshospital
Tlf. 65 41 35 27
E-mail, arbejde: kirsten.thoke@rsyd.dk
             

Kim SchousboeKL-området: Kim Schousboe
Roskilde Kommune.
Tlf. 46 31 77 56
E-mail, arbejde: kimsch@roskilde.dk

 

 

Fra Hovedbestyrelsen: Jeanette Præstegaard

Sekretær: Karen Fischer-Nielsen
Tlf.: 33 41 46 39
E-mail, arbejde: kfn@fysio.dk

Del eller udskriv siden

Kontakt

Karen Fischer-Nielsen

Organisationskonsulent
3341 4639