AMR-rådet

I Danske Fysioterapeuter er der valgt et Arbejdsmiljørepræsentantråd, hvis opgave er at være rådgivende overfor hovedbestyrelsen og sekretariatet om udviklingen af en effektiv arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljørepræsentantrådets hovedopgave

At være rådgivende overfor hovedbestyrelsen og sekretariat om op- og udbygning af en effektiv arbejdsmiljøorganisation.

Herunder følgende opgaver:

  • Planlægning af arbejdsmiljøuddannelse
  • Planlægning af den årlige arbejdsmiljøkonference for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere
  • Udarbejde materiale til arbejdsmiljørepræsentanter
  • Etablering af kontakt mellem arbejdsmiljørepræsentanter l.a. i form af netværk
  • Aktivt fremme valget af arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der ikke er valgt arbejdsmiljørepræsentanter
  • Drøftelse af arbejdsmiljøtemaer, der har betydning for de offentligt ansatte fysioterapeuter
  • Fremsættelse af handlingsforslag til hovedbestyrelsen, der fremmer arbejdsmiljøorganisationen
  • Udarbejdelse af budgetforslag til hovedbestyrelsen
  • Deltagelse i Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde ifølge Danske Fysioterapeuters love

Du kan kontakte AMR-rådets medlemmer, hvis du har brug for sparring i forhold til håndtering af de daglige opgaver.

Region Hovedstaden
Lisa Jo Anderson
Gentofte Kommune, Børneterapien
Tlf. tj: 40314820
Email: ljan@gentofte.dk

Region Sjælland
Brian Kobbernagel
Roskilde Kommune, Sundhedscentret, Træning og Sundhed
Tlf. tj: 20733917
Email: briank@roskilde.dk

Region Nordjylland
Vakant

Region Midtjylland
Christina Rydal Nielsen
Viborg Kommune, Træning Kildehaven - Træningsenheden Viborg
Tlf: tj: 21648538
Email: crn@viborg.dk

Region Syddanmark
Betina Kjeldbjerg Glibstrup
Kolding Kommune, Træning og Rehabilitering
Tlf. tj: 79797080
Email: bgli@kolding.dk