Landssamarbejdsudvalget

Landssamarbejdsudvalget har beføjelse til at beslutte forskellige sanktioner over for fysioterapeuter, regioner og kommuner.

Landssamarbejdsudvalget behandler blandt andet spørgsmål af principiel karakter, som er forelagt af de regionale samarbejdsudvalg, sager der er uenighed om i samarbejdsudvalgene samt beslutninger i samarbejdsudvalgene, som den enkelte fysioterapeut anker.

Landssamarbejdsudvalget består af 4 medlemmer udpeget af Danske Fysioterapeuter og 4 medlemmer udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Udvalget mødes 2 gange årligt.

Landssamarbejdsudvalgets sekretariat består af Danske Regioners, Kommunernes Landsforenings og Danske Fysioterapeuters sekretariater. Landssamarbejdsudvalgets sekretariat forbereder sagerne til behandling i Landssamarbejdsudvalget.

Landssamarbejdsudvalgets sekretariat beskriver og vurderer således sagerne samt indstiller sagerne til afgørelse i Landssamarbejdsudvalget. Herefter træffer Landssamarbejdsudvalget afgørelse i sagerne. Danske Fysioterapeuter og Danske Fysioterapeuters medlemmer i Landssamarbejdsudvalget står inde for, at fysioterapeuter får en - efter Danske fysioterapeuters vurdering - fair behandling ved behandlingen af deres sager i Landssamarbejdsudvalget set i forhold til overholdelse af overenskomstens bestemmelser.

Det er på denne måde, at Danske Fysioterapeuter hjælper fysioterapeuter, som får deres sager behandlet i Landssamarbejdsudvalget. Danske Fysioterapeuter er således ikke partsrepræsentant for de fysioterapeuter, som får behandlet deres sager i Landssamarbejdsudvalget.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608