Samarbejdsudvalget for praktiserende

Samarbejdsudvalget (SU) behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse i regionen og kommune. Hovedopgaven er at varetage de praktiserendes interesser i samarbejdet med regionen, og endvidere at vejlede i forståelse af overenskomstens bestemmelser.

SU-medlemmer

Dit SU-medlem kan eksempelvis vejlede dig, hvis du har spørgsmål om din regions retningslinjer for deling af ydernumre eller din regions retningslinjer for limiterede ydernumre.

Du kan desuden henvende dig til et SU-medlem, hvis du ønsker hjælp i forhold til kontrolstatistik, hvis du ønsker at lave en særaftale med regionen (§2 aftale), eller hvis du har modtaget en klage, som omhandler overenskomsten.

Preben Weller

Preben er klinikejer i Hobro. Send en e-mail til Preben på pw@benefit-hobro.dk eller ring på tlf. 98 52 26 22

Marit Larsen

Marit er klinikejer i Nørager. Send en e-mail til Marit på maritlbech@gmail.com eller ring på tlf. 98 65 41 09.

Marianne Bøgelund

Marianne er lejer i Aalestrup. Send en e-mail til Marianne på marianneboegelund@hotmail.com eller ring på tlf. 25 32 00 85.

Helle Thøgersen

Helle er lejer i Nykøbing Mors. Send en e-mail til Helle på feldborg13@hotmail.com eller ring på tlf. 97 72 05 20.

Henrik Lauridsen

Henrik er mobilfysioterapeut i Århus N. Send en e-mail til Henrik på: henrik@kibutata.dk ring på tlf. 22 32 38 63.

Morten Graversen

Morten er klinikejer i Struer. Send en e-mail til Morten på mg@fysioterapi-struer.dk eller ring på tlf. 97 85 39 30.

Lene Lysemose Hansen

Lene er klinikejer i Skanderborg. Send en e-mail til Lene på lenelysemose@gmail.com eller ring på tlf. 86 52 31 55.

Anders Winther

Anders er klinikejer i Skødstrup. Send en e-mail til Anders på awinther@ofir.dk eller ring på tlf. 40 93 45 08.

Tine Hasselbrinck Madsen

Tine arbejder på en klinik i Varde. Send en e-mail til Tine på tine@netfyssen.dk eller ring på tlf. 75 22 35 30.

Kristian Birk

Kristian er klinikejer i Vejle. Send en e-mail til Kristian på kristiannb@gmail.com eller ring på tlf. 26 24 27 75.

Lau Rosborg

Lau er klinikejer i Odense. Send en e-mail til Lau på lau.rosborg@live.dk eller ring på tlf. 21 49 62 58.

Mette Ipsen

Send en e-mail til Mette på mi@emcare.dk til Mette eller ring på 51 20 65 03.

Marjanne den Hollander

Marjanne den Hollander er mobilfysioterapeut i Næstved. Send en e-mail til Marjanne på marjannefys@gmail.com eller ring på tlf. 20 48 95 55.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen er klinikejer på Asnæs. Send en e-mail til Henrik på hn.post@hotmail.com eller ring på tlf. 22 79 90 02.

Morten Kronborg

Morten Kronborg er klinikejer i Køge. Send en e-mail til Morten på mk@fysiok.dk eller ring på tlf. 22 82 57 46.

Hans Andersen

Hans Andersen er klinikejer i Næstved. Send en e-mail på mail@osteopaten.dk eller ring på tlf. 60 18 32 31.

Lars Bryde Lind

Lars er klinikejer i Hillerød. Send en e-mail på lars@hftc.dk eller ring på tlf. 48 26 80 13.

Marianne Breyen

Marianne er klinikejer i Brøndby. Send en e-mail til Marianne på marianne.breyen@mail.dk eller ring på tlf. 36 75 82 90.

Per Normann Jørgensen

Per er klinikejer i København. Send en e-mail Per på pernorman@mail.tele.dk eller ring på tlf. 33 13 40 85.

Søren Qvist

Søren er klinikejer i Frederikssund. Send en e-mail til Søren på sorenqvist@live.dk eller ringe på tlf. 26 18 07 15.

Region Syddanmark
Birgitte Gøtske, valgt som kontaktperson, send en e-mail til info@skaergaarden.dk eller ring på tlf. 40 21 31 61.
Sonja Lidsey er suppleant.

Region Nordjylland
Lene Sook Andersen, valgt som kontaktperson, send en e-mail til lenesook@live.dk eller ring på tlf. 22 48 54 08.
Dagmar Linnet er suppleant.

Region Midtjylland
Dorte Spanggaard, valgt som kontaktperson, send en e-mail til mail@ridefysmidt.dk eller ring på tlf. 23 44 26 77.

Region Hovedstaden
Annette Finderup Toft, valgt som kontaktperson, send en e-mail til aftridefys@gmail.com eller ring til 51 35 00 33.
Susanne Gønss er suppleant.

Region Sjælland
Kiki Boserup, valgt som kontaktperson, send en e-mail til mail@ridefysio.dk eller ring til 23 11 57 58.
Helene Elisabeth Sloth er suppleant.

Hjørleif Hammer Niclasen

Hjørleif Hammer Niclasen er valgt som kontaktperson på Færøerne. Send en e-mail til Hjørleif på hjorleif@fysioterapi.fo.

Valgperioden for et SU-medlem er 2 år. I valgperioden skal SU-medlemmerne bl.a. deltage i møder med regionen og medvirke til at skabe dialog mellem fysioterapeuter i forskellige sektorer.

Valg af SU-medlemmer

I hver region vælges 4 medlemmer til det regionale samarbejdsudvalg. Der vælges 2 i ulige år og 2 i lige år. Valgperioden er 2 år. Der vælges hvert år en 1. og 2. suppleant for de siddende SU-medlemmer for et år ad gangen. SU-medlemmer og deres suppleanter vælges af og blandt de fremmødte ejere, lejere og ansatte (herunder vikarer), der praktiserer under almen og vederlagsfri fysioterapi overenskomsterne.

Af og blandt SU-medlemmer udpeges for 1 år ad gangen en SU-koordinator, som har særlige opgaver.

Hvilke opgaver har et SU-medlem?

SU-medlemmerne skal:

  • deltage i SU-møder med regionen/kommunerne i regionen informere regionens praktiserende om overenskomstspørgsmål, praksisplanlægning mv.
  • ved mindst ét årligt møde vejlede praktiserende om overenskomstforhold, procedurer og aftaler, der er regionalt aftalt (f.eks. ydernummeradministration, praksisplanlægning og SU-sager)
  • deltage på årskonference og eventuel anden relevant kompetenceudvikling arrangeret af Danske Fysioterapeuter medvirke til at skabe dialog blandt fysioterapeuter i forskellige sektorer

SU-medlemmerne skal endvidere være med til at vurdere ydelsesforbruget for de fysioterapeuter, som ligger over overenskomsternes undersøgelsesgrænser i forbindelse med den årlige kontrolstatistik. Hertil kommer, at SU-koordinatoren har opgaver vedrørende bl.a. erfaringsudveksling med Danske Fysioterapeuter. SU-medlemmerne aftaler typisk en vis arbejdsdeling om opgaverne.

  

Se retningslinjer for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for praktiserende fysioterapeuter

Del eller udskriv siden

Kontakt

Mads Lythje

Forhandlingsleder
3341 4654

Jens Peter Vejbæk

Kontaktperson for SU-medlemmer
3341 4608