Samarbejdsudvalget for praktiserende

Samarbejdsudvalget (SU) behandler sager vedrørende overenskomstens gennemførelse i regionen og kommune. Hovedopgaven er at varetage de praktiserendes interesser i samarbejdet med regionen, og endvidere at vejlede i forståelse af overenskomstens bestemmelser.

SU-medlemmer

Dit SU-medlem kan eksempelvis vejlede dig, hvis du har spørgsmål om din regions retningslinjer for deling af ydernumre eller din regions retningslinjer for limiterede ydernumre.

Du kan desuden henvende dig til et SU-medlem, hvis du ønsker hjælp i forhold til kontrolstatistik, hvis du ønsker at lave en særaftale med regionen (§2 aftale), eller hvis du har modtaget en klage, som omhandler overenskomsten.

Preben Weller

Preben er klinikejer i Hobro. Send en e-mail til Preben på pw@benefit-hobro.dk eller ring på tlf. 98 52 26 22.

Birthe Schelde Nielsen

Birthe er klinikejer i Aalborg Øst. Send en e-mail til Birthe på birthebn@stofanet.dk eller ring på tlf. 22 12 36 00.

Marianne Bøgelund

Marianne er lejer i Aalestrup. Send en e-mail til Marianne på marianneboegelund@hotmail.com eller ring på tlf. 25 32 00 85.

Helle Thøgersen

Helle er lejer i Nykøbing Mors. Send en e-mail til Helle på feldborg13@hotmail.com eller ring på tlf. 97 72 05 20.

Anders Winther

Anders er klinikejer i Skødstrup. Send en e-mail til Anders på awinther@ofir.dk eller ring på tlf. 40 93 45 08.

Henrik Lauridsen

Henrik er mobilfysioterapeut i Århus N. Send en e-mail til Henrik på: henrik@kibutata.dk ring på tlf. 22 32 38 63.

Michael Christensen

Michael er klinikejer i Skanderborg. Send en e-mail til Michael på mc@fitogsund.dk eller ring på tlf. 21 16 24 95.

Morten Graversen

Morten er klinikejer i Struer. Send en e-mail til Morten på mg@fysioterapi-struer.dk eller ring på tlf. 97 85 39 30.

Tine Hasselbrinck Madsen

Tine arbejder på en klinik i Varde. Send en mail til Tine på thm@fysio.dk eller ring på tlf. 75 22 35 30.

Ove Thomsen

Ove arbejder på en klinik i Bramming. Send en mail til Ove på ove@bramming-fysio.dk eller ring på tlf. 50 43 44 91.

Lau Rosborg

Lau er klinikejer i Odense. Send en mail til Lau på lau.rosborg@live.dk eller ring på tlf. 21 49 62 58.

Signe Jackson

Send en mail til Signe på signejackson87@hotmail.com eller ring på tlf.
60 13 21 97.

Christina Westergaard (1. suppleant)

Send en mail til Christina på c.m.vestergaard@hotmail.com eller ring på tlf.
22 28 42 52.

Camille Nielsen (2. suppleant)

Send en mail til Camille på cn@fysiocure.dk eller ring på tlf. 23 44 28 62.

Marjanne den Hollander

Marjanne den Hollander er mobilfysioterapeut i Næstved. Send en e-mail til Marjanne på marjannefys@gmail.com eller ring på tlf. 20 48 95 55.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen er klinikejer på Asnæs. Send en e-mail til Henrik på hn.post@hotmail.com eller ring på tlf. 22 79 90 02.

Morten Kronborg

Morten Kronborg er klinikejer i Køge. Send en e-mail til Morten på mk@fysiok.dk eller ring på tlf. 22 82 57 46.

Hans Andersen

Hans Andersen er klinikejer i Næstved. Send en e-mail på mail@osteopaten.dk eller ring på tlf. 60 18 32 31.

Lars Bryde Lind

Lars Bryde Lind er klinikejer i Hillerød. Send en mail på lars@fdhi.dk eller
ring på tlf. 26 23 33 22.

Per Normann Jørgensen

Per Norman Jørgensen er klinikejer i København. Send en mail på pernorman@mail.tele.dk eller ring på tlf. 33 13 40 85.

Per Tornøe

Per Tornøe er klinikejer på Østerbro. Send en mail pt@oestfys.dk eller ring på tlf. 21 78 91 98.

Søren Qvist

Søren Quist er klinikejer i Frederikssund. Send en mail på sorenqvist@live.dk eller ringe på tlf. 26 18 07 15.

Region Syddanmark

Birgitte Gøtske, valgt som kontaktperson, send en e-mail til info@skaergaarden.dk eller ring på tlf. 40 21 31 61.

Susanne El-Hifnawy Johansen er suppleant.

Region Nordjylland

Per Mosegaard, valgt som kontaktperson, send en e-mail til mosegaardridefysio@gmail.com eller ring på tlf. 98 28 47 30.

Bettina Sigsgaard Karlsen er suppleant.

Region Midtjylland

Janne Kjær Nielsen, valgt som kontaktperson, send en e-mail til jannekjaernielsen@gmail.com eller ring på tlf. 29 93 20 78.

Region Hovedstaden

Susanne Gønss, valgt som kontaktperson, send en e-mail til susanne.goenss@gmail.com eller ring til 20 25 07 50.

Charlotte Tardrup Frandsen er suppleant.

Region Sjælland

Kiki Boserup, valgt som kontaktperson, send en e-mail til kiboserup@gmail.com eller ring til 23 11 57 58.

Helene Elisabeth Sloth er suppleant.

Hjørleif Hammer Niclasen

Hjørleif Hammer Niclasen er valgt som kontaktperson på Færøerne. Send en e-mail til Hjørleif på hjorleif@fysioterapi.fo.

Valgperioden for et SU-medlem er 2 år. I valgperioden skal SU-medlemmerne bl.a. deltage i møder med regionen og medvirke til at skabe dialog mellem fysioterapeuter i forskellige sektorer.

Valg af SU-medlemmer

I hver region vælges 4 medlemmer til det regionale samarbejdsudvalg. Der vælges 2 i ulige år og 2 i lige år. Valgperioden er 2 år. Der vælges hvert år en 1. og 2. suppleant for de siddende SU-medlemmer for et år ad gangen. SU-medlemmer og deres suppleanter vælges af og blandt de fremmødte ejere, lejere og ansatte (herunder vikarer), der praktiserer under almen og vederlagsfri fysioterapi overenskomsterne.

Af og blandt SU-medlemmer udpeges for 1 år ad gangen en SU-koordinator, som har særlige opgaver.

Hvilke opgaver har et SU-medlem?

SU-medlemmerne skal:

  • deltage i SU-møder med regionen/kommunerne i regionen informere regionens praktiserende om overenskomstspørgsmål, praksisplanlægning mv.
  • ved mindst ét årligt møde vejlede praktiserende om overenskomstforhold, procedurer og aftaler, der er regionalt aftalt (f.eks. ydernummeradministration, praksisplanlægning og SU-sager)
  • deltage på årskonference og eventuel anden relevant kompetenceudvikling arrangeret af Danske Fysioterapeuter medvirke til at skabe dialog blandt fysioterapeuter i forskellige sektorer

SU-medlemmerne skal endvidere være med til at vurdere ydelsesforbruget for de fysioterapeuter, som ligger over overenskomsternes undersøgelsesgrænser i forbindelse med den årlige kontrolstatistik. Hertil kommer, at SU-koordinatoren har opgaver vedrørende bl.a. erfaringsudveksling med Danske Fysioterapeuter. SU-medlemmerne aftaler typisk en vis arbejdsdeling om opgaverne.

  

Se retningslinjer for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for praktiserende fysioterapeuter

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Kontaktperson for SU-medlemmer
3341 4608