Udvalget for lønmodtager overenskomst (UFLO)

Udvalgets overordnede formål er at rådgive hovedbestyrelsen om overenskomstforhold, og om ansatte fysioterapeuters vilkår og arbejdsforhold. Udvalget skal med sit virke medvirke til at sikre ansatte fysioterapeuter gode løn- og arbejdsforhold.

Kommissorium

Formål og opgaver

Udvalget for lønmodtager overenskomster har til formål at understøtte og kvalificere hovedbestyrelsens politiske arbejde i forhold til overenskomst- og aftaleforhold.

Udvalget har konkret til opgave at rådgive hovedbestyrelsen i forhold til 

  • Alle forhold, der relaterer sig til ansatte fysioterapeuters løn- og arbejdsforhold
  • Rammeaftaler og deres udmøntning
  • Tillidsrepræsentantinstitutionen og arbejdsmiljørepræsentanters forhold
  • Forberedelse, gennemførelse og opfølgning på overenskomstforhandlinger indenfor stat, regioner og kommuner, samt i forhold til private overenskomster dækkende større sundhedsområder, private aktører og andre institutioner

Kompetence

Udvalget er rådgivende i forhold til hovedbestyrelsen om emner indenfor kommissoriets område.
Hovedbestyrelsen kan anmode udvalget om rådgivning og udvalget kan på eget initiativ tage emner op indenfor rammerne af kommissoriet.

Udvalget kan indstille beslutninger til hovedbestyrelsen.
Den samlede koordinering og prioritering sker i hovedbestyrelsen.

 

Kontakt

Annemarie Krogh

Annemarie Krogh

Forhandlingschef for det offentlige område
3341 4605