Udvalg for sundhedsforsikringer

I Danske Fysioterapeuter er der valgt et udvalg for sundhedsforsikringer, som skal rådgive hovedbestyrelsen om området.

Udvalget for sundhedsforsikringer har til formål at rådgive og inspirere hovedbestyrelsen i foreningens politik og strategi for samarbejde med sundhedsforsikringer, på vegne af medlemmer i den fysioterapeutiske praksissektor.

Desuden skal udvalget kortlægge området og medvirke til løbende at monitorere udfordringer i samarbejdet med sundhedsforsikringer.

Opgaver

  • Rådgive og inspirere hovedbestyrelsen i foreningens politik og strategi for samarbejde med sundhedsforsikringer, herunder medvirke til at foreningens politikpapir på området opdateres
  • Kortlægge sundhedsforsikringsselskaber og -ordninger med indflydelse på den fysioterapeutiske praksissektor
  • Medvirke til at monitorere området ved at bibringe praksisnær viden om problemstillingerne og uhensigtsmæssigheder i samarbejdet med forsikringsselskaber som baggrund for sekretariatets videre dialog med forsikringsselskaberne

Medlemmer

  • Jeanette Præstegaard (Hovedbestyrelsen, formand)
  • Mathias Holmquist (Erhvervsnetværk for Frie Fysioterapeuter)
  • Birgitte Nielsen (Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark)
  • Thomas Höfelsauer (Sektionen for arbejdsgivere med lejere/ansatte)
  • Tine Hasselbrinck Madsen (Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar)

Kontakt

Esben Dahl Nielsen

Forhandlingskonsulent
3341 4678