Udvalg for Praksisoverenskomster (UP)

Udvalg for praksisoverenskomster er et udvalg nedsat af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Udvalget har som overordnet formål at rådgive hovedbestyrelsen i forhold til ydelsesoverenskomster for praksissektoren.

Formål og opgaver

Udvalg for praksisoverenskomster har til formål at understøtte og styrke hovedbestyrelsens politiske arbejde i forhold til praksisoverenskomsterne.

Udvalget har konkret til opgave at rådgive hovedbestyrelsen i forhold til:

 • Forberedelse, afvikling og opfølgning på overenskomstforhandlinger
 • Fornyelse af praksisoverenskomsterne og kvalificering af de strategiske indsatser på området
 • Samarbejdsudvalgsmedlemmer herunder strukturer og vilkår for SU-medlemmernes arbejde.

Udvalgets arbejde tager afsæt i Danske Fysioterapeuters politik for honorar og aftalevilkår for selvstændigt erhvervsdrivende.

Udvalget skal med sit virke bidrage til at sikre selvstændige fysioterapeuter attraktive honorarer og arbejdsvilkår i forhold til tilskudsberettigede ydelser.

Medlemmer

 • Jeanette Præstegaard (Hovedbestyrelsen, formand for UP)
 • Per Tornøe (Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, næstformand for UP)
 • Sanne Jensen (Hovedbestyrelsen)
 • Anders Winther (De regionale samarbejdsudvalg)
 • Lau Rosborg (De regionale samarbejdsudvalg)
 • Mark Ebbesen (Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter)
 • Marjanne den Hollander (Fraktionen af Danske Ridefysioterapeuter)
 • Flemming Enoch (Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte)
 • Thomas Höfelsauer (Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte)
 • Tine Hasselbrinck Madsen (Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar)

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608