En milliard til trængt sygehusvæsen

Med aftalen om en ny coronavinterpakke afsættes en milliard kroner til sygehusvæsenet. Pengene skal udmøntes i regionerne.
Pengene fra coronavinterpakken skal udmøntes af de fem regioner efter aftale med alle de relevante organisationer. Foto: iStock.

Som en delaftale til det kommende års finanslov har regeringen (S) sammen med SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgået aftale om en såkaldt "Coronavinterpakke".

Der afsættes et engangsbeløb på 1 milliard kr. til særlige midlertidige indsatser i sygehusvæsenet, der kan bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinært svær vintersæson.

Langsigtede udfordringer

Brian Errebo-Jensen, der er Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter udtaler: ”Det er tydeligt for alle, at personalet på landets sygehuse løber stærkt for at løfte opgaverne. Derfor vil vi også gerne rose aftalepartnerne for at have blik for, at pengene skal fordeles bredt, således at de kan komme alle personalegrupper til gode. Men det er samtidigt også tydeligt, at sundhedsvæsenet står over for nogle mere langsigtede udfordringer, som ikke er løst med denne pakke alene.”

Sundhedsvæsenet udfordres af et stigende antal ældre og multisyge, samtidig er der udfordringer med rekruttering og fastholdelse af visse faggrupper.

”Der er behov for en større sundhedsreform med øget fokus på forebyggelse og rehabilitering og på en mere fornuftig udnyttelse af personalets fagligheder og ressourcer”, siger Brian Errebo-Jensen.

Pengene fra coronavinterpakken skal udmøntes af de fem regioner efter aftale med alle de relevante organisationer.

”Fra Danske Fysioterapeuter går vi til drøftelserne med krav om, at pengene fordeles bredt og på en måde, der løser den konkrete udfordring her og nu. Men vil kommer også med en opfordring til, at der lokalt udvikles og investeres i løsninger, der kan gøre at sygehusene også står stærkere, når vi kommer hen på den anden side af vinter-milliarden”, siger Brian Errebo-Jensen.

Læs hele aftalen

Læs tidligere nyhed om coronavinterpakken

Del eller udskriv siden