Fremtiden kalder på nye ledelsesformer, tværfaglighed - og på fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen havde den 23. november inviteret til lederkonference i Odense. Deltagerne blev her mødt med tilbud om netværksdannelse, inspirerende oplæg og politisk debat, der alle talte ind i fremtiden for sundhedsvæsenet.
Vibeke Lunding-Gregersen fra Mindworks var én af oplægsholderne på lederkonferencen i Odense. Foto: Lars Henrik Larsen.

Omkring 160 engagerede ledere, bredt repræsenteret fra de to organisationer, havde taget turen til i konferencecentret Odeon på Fyn for at bruge en hel dag i fremtidens og forandringernes tegn under overskriften ”Ledelse i en ny tid."

En dag med inspiration til nye veje mod god ledelse, til givtige netværk og til en drøftelse af, hvor det danske sundhedsvæsen er på vej hen samt hvor og hvordan terapeuterne kan spille en rolle.

Slip medarbejderne fri

Arrangørerne havde blandt andet inviteret Ann-Christina Matzen Andreasen, leder af JAC – Job-, Aktivitets- og Kompetencecenter i Gentofte, der fortalte om den transformation hun og JAC havde været igennem med indførelsen af en 90% lederløs organisation.

Hos JAC er det medarbejderne, der lægger strategien, budgettet og selv aftaler deres løn internt. Ann-Christina Matzen Andreasen bidrog med et åbent og ærligt oplæg om de udfordringer, der var og havde været undervejs, men også om de resultater tilgangen havde kastet af sig. Den havde i høj grad givet medarbejderne ejerskab til opgaveløsningen.

Pointen med at udvise compassion, tillid, medejerskab for processerne og skabe en følelse af uundværlighed hos medarbejderne var også centrale pointer for både psykologen Vibeke Lunding-Gregersen fra Mindworks og Vincent Hendricks, der er professor i filosofi på København Universitet. Der også begge leverede et par inspirerende oplæg.

Terapeuterne - en central del af løsningen

Lederkonferencen havde også et politisk ben. Tidligere projektchef i VIVE, Sidsel Vinge, kom med en skarp og tankevækkende gennemgang af sundhedsvæsenets status lige nu og forventningerne til fremtiden.

En af de centrale pointer var, at udfordringerne med den demografiske udvikling ikke er noget, der er på vej. Det er noget, vi allerede nu står midt i. Og trods en stigende efterspørgsel på sundhedsydelser, så havde hun svært ved at forestille sig, at den kraftige vækst, det danske sundhedsvæsen har oplevet de sidste mange år vil kunne fortsætte.

”Vi er nødt til at løbe længere på literen”, udtalte Sidsel Vinge.

Behovet for at tænke nyt er således stort. En ny fordeling af opgaver og nye måder at organisere sig på. Det vil være et stigende krav om tværfagligt samarbejde. Ikke bare på sygehuse og hospitaler, men også i den kommunale sektor. Sidsel Vinge så en stor fremtid for danske fysio- og ergoterapeuter ”…hvis I vil spille aktivt ind med konkrete Iøsninger på udfordringerne og ikke hænge fast i en fagkamp.”

Rehabilitering og forebyggelse SKAL have større fokus

Sidsel Vinge var klar i sin udmelding:

”Der er behov for, at vi har langt større fokus på rehabilitering og med at gøre borgerne mere selvhjulpne.”

For at understrege pointen præsenterede Sidsel Vinge en figur – en pil – der viste udviklingen for de gamle og syge borgere, og hvordan de bliver stadig dårligere og har behov for stadig mere hjælp.

”Der er behov for at vi ser på, hvordan vi kan bringe borgerne ned af eskalationspilen.”

Og på den måde lagde hun godt op til den politiske debat med Danske Regioners formand Stephanie Lose, der også talte om behov for at se på sundhedsvæsenet på ny. Stephanie Lose var også svag optimist ift. at det politiske niveau efterhånden er ved at være modent til at ville prioritere forebyggelse og rehabilitering.

Ergoterapeutforeningens næstformand, Margrethe Boel, og Danske Fysioterapeuters afgående formand, Tina Lambrecht, bød også ind i den politiske debat med oplæg, der begge lagde vægt på, at terapeuterne og ikke mindst deres ledere meget gerne ville spille ind med løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Men skal dette lykkes, er det helt afgørende, at man fra politisk side ser på, hvordan vi kan rekruttere og fastholde medarbejderne. Og her går vejen gennem en sikring af fagligheden samt inddragelse og understøttelse af lederne.