Ph.d.-forsvar om funktion af arm og hånd efter apopleksi

Fysioterapeut Camilla Biering Lundquist forsvarer den 27. maj sin ph.d. om prædiktion af arm- og håndfunktion hos patienter efter apopleksi.
Camilla Biering Lundquist står med den ARAT testkasse, der er blevet brugt til at teste patienter med i ph.d.-projektet om prædiktion af arm -og håndfunktion hos patienter efter apopleksi. Foto: Agata Ewa Lenczewska-Madsen, fotograf Hospitalsenhed midt.

Nedsat kraft i arm og hånd er en hyppig følge efter apopleksi. I sit ph.d.- projekt har fysioterapeut Camilla Biering Lundquist undersøgt om det er muligt tidligt efter apopleksi at forudsige den fremtidige funktion og brug af arm og hånd.

En prædiktionsmodel kan støtte fysioterapeuter og ergoterapeuter i valg af behandling, herunder om der skal trænes særlig intensivt, fokuseres på smertebehandling, eller om borgeren i højere grad kan selvtræne med supervision.

Ph.d.-projektet

Over 100 patienter med apopleksi blev inkluderet i projektet og fulgt over 3 måneder. Deres armfunktion blev undersøgt med fysiske tests og det blev målt hvor meget de brugte deres arm og hånd med aktivitetsmålere (acellerometre). Det blev undersøgt, om armfunktion kort efter skaden har betydning for fremtidig brug af arm og hånd, samt om andre faktorer, eksempelvis nedsat opmærksomhed (neglekt) og nerveledning til arm og hånd, havde betydning.

Prædiktionen af arm- og håndfunktion vil i praksis ofte skulle udføres af fysioterapeuter og ergoterapeuter.  Derfor blev disse faggruppers holdninger til armprædiktionsmodeller undersøgt, da det er væsentligt for en eventuel fremtidig implementering.

Prædiktion af funktion i arm og hånd

Resultaterne fra studiet viser at dele af den foreslåede prædiktionsmodel kan anvendes to uger efter hjerneskaden. Tidlig funktion i arm og hånd har betydning for fremtidig brug af arm og hånd. Ligeledes var neglekt og manglende nerveledning stærke prædiktorer for opnåelse af normal brug af arm og hånd.

Du kan høre mere om resultaterne fra Camilla Bierings Lundquists projekt ved at deltage i ph.d.-forsvaret den 27. maj.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer