Ph.d.-forsvar om fysioterapeuter på skadestuer

Du kan overvære Christian Pilely Olsens ph.d.-forsvar om fysioterapeuter på danske skadestuer den 4. juni 2021.
Fysioterapeut Christian Pilely Olsen har i sin ph.d. blandt andet fundet ud af, at de hyppigste diagnoser der behandles af skadestuefysioterapeuter er ankelforstuvning, kontusion af hånd og håndledsfraktur.

Flere og flere skadestuer har fysioterapeuter ansat til at vurdere og behandle akutte skader i bevægeapparatet. Rationalet bag denne udvikling er både organisatorisk og faglig.

Organisatorisk idet der er pres på skadestuerne og mangel på sygeplejersker og læger, hvilket kan føre til lang ventetid for patienterne. Det faglige rationale er, at fysioterapeuter har specifikke kompetencer til håndtering af bevægeapparatsskader, og forhåbningen er derfor, at fysioterapeuter kan være med til at sikre høj kvalitet i behandlingen.

Ph.d.-projektet

Christian Pilely Olsen har i sit ph.d.-projekt undersøgt, hvilke patienter der ses af fysioterapeuter på en dansk skadestue, og målt effekten af skadestuefysioterapeuter til behandlingen af mindre bevægeapparatsskader.

Resultater

Ph.d.-projektet viser, at de hyppigste diagnoser, der behandles af skadestuefysioterapeuter er ankelforstuvning, kontusion af hånd og håndledsfraktur.

I et randomiseret studie blev fysioterapeutisk behandling af akut ankelforstuvning sammenlignet med vanlig behandling håndteret af skadestuelæge. Resultaterne viste ingen forskel mellem grupperne på patienternes selvvurderede funktion efterfølgende, men der var færre re-skader i gruppen, der blev behandlet af fysioterapeuter.

Du kan høre mere om projektet og resultaterne ved ph.d.-forsvaret den 4. juni.

Om Christian Pilely Olsens ph.d.-afhandling

Originaltitel: "Physiotherapy for minor musculoskeletal injuries in hospital emergency departments."

Ph.d. projektet udgår fra Københavns Universitet og er udført på Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse og Parker Instituttet, Bispebjerg hospital.

Læs ph.d.-afhandlingen

Del eller udskriv siden
0 kommentarer