Sygehusdirektør: Udvikling sker i gråzoner

Omstrukturering på OUH er både en styrkelse af den rehabiliterende tilgang og en rationalisering, siger administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.

Niels Nørgaard Pedersen, er lukningen af Rehabiliteringsafdelingen på OUH dybest set en sparemanøvre?

Nej, ikke i udgangspunktet. Lige siden tankerne om det nye supersygehus blev lanceret, har det været et ønske at styrke den rehabiliterende tilgang i hele organisationen. Det mener vi bedst sker ved, at man er tættere tilknyttet til kollegerne i de andre faggrupper. Men det er rigtigt, at vi også har benyttet lejligheden til at se på mulighederne for at rationalisere, og vi er underlagt krav om effektivisering, når vi får det nye sygehus. I denne sammenhæng har vi blandt andet rationaliseret ved at fjerne den selvstændige ledelse og sekretariat og integrerer nu ledelsesopgaven i de kliniske afdelinger.

Hvordan skal fysioterapeuternes faglighed tilgodeses, når de ikke længere har en selvstændig ledelse?

Vi vil fortsat have en terapeutfaglig ledelse på strategisk niveau. Vi vil få en terapifaglig ledelse i det kompetencecenter, som vi bygger op i tilknytning til Repha i Nyborg, og som skal være med til at vedligeholde og udvikle de fagfaglige kompetencer.

Bekymringerne blandt fysioterapeuterne er netop, at der bliver afstand mellem kompetencecentret i Nyborg og klinikken i for eksempel Odense?

Vi bygger broen mellem de to dele ved at sørge for, at alle funktionsområder har en udviklingsfysio- eller ergoterapeut, som også har arbejdstid i kompetencecentret. De skal være med til at kortlægge, hvilke kompetenceområder, vi skal gøde. Vi vil desuden stille krav til de kliniske afdelingsledelser om at bringe alle faglighederne i spil. Hvis fysioterapeuternes bekymring ikke kommer i spil i et tværfagligt samarbejde, er vi ikke lykkedes med opgaven.

Hvordan vil du sikre, at opgaven lykkes?

Kompetencecentret og Repha er tildelt en proaktiv rolle i forhold til at understøtte, at vi lykkes med den rehabiliterende tilgang.

En anden bekymring går på, om der ved at ske en opgaveglidning i retning af at fysioterapeuter skal påtage sig for eksempel plejeopgaver. Er det en korrekt opfattelse af udviklingen?

Det er ikke en ambition i sig selv. Men hvis man vil den rehabiliterende tilgang og særligt med en mangelsituation i nogle faggrupper, tænker jeg, at man godt kan samle nogle gråzoneopgaver sammen og undersøge, om det kunne være fagligt relevant, at en anden sundhedsfaglig faggruppe kan understøtte løsningen af en opgave, samtidig med at man hylder fag-fagligheden. Det skal være fagligt relevante opgaver, som man kan se et bevidst mål med, og faktisk mener jeg, at al faglig og personlig udvikling i dag sker i gråzoner – når man lykkes med opgaver på tværs af fag.

Kan man forestille sig, at der kommer flere stillingsopslag i samme kategori som det, hvor I for nylig søge en fysioterapeut, der skulle påtage sig plejeopgaver?   

Man skal aldrig sige aldrig, men vi skal i så fald være tydelig på de præmisser, man søger ind til. Det stillingsopslag, du henviser til, er kommet lige midt i overgangsperioden, og i øvrigt er der i det pågældende opslag lagt størst vægt på de terapeutfaglige kompetencer. Vi har lyttet til, hvad stillingsopslaget gav af bekymringer hos Danske Fysioterapeuter, og vi har en intern dialog om, hvordan vi kan blive tydeligere fremover.

Artiklen er publiceret den 1. juni og skrevet af journalist Jakob Kehlet.

Læs også: Rehabiliteringsafdelingen på OUH lukker