Rehabiliteringsafdelingen på OUH lukker

Fysioterapeuterne på OUH frygter opgaveglidning og manglende faglig ledelse efter lukningen af Rehabiliteringsafdelingen den 1. juni.
Siden efteråret 2020, da fysioterapeuterne fik de første meldinger om den nye decentrale struktur, har hverdagen været præget først af chok og siden af usikkerhed om, hvordan deres hverdag vil forme sig efter 1. juni i år.

”Jeg ved, at jeg skal møde ind på Onkologisk Afdeling på tirsdag, men ellers ved jeg ikke ret meget,” konstaterer fysioterapeut Cathrine Toft Lundgaard, da redaktionen på Fysioterapeuten taler med hende i ugen op til den 1. juni.

Rehabiliteringsafdelingen på OUH, som hun hidtil har været tilknyttet, lukker og slukker, og afdelingens cirka 120 fysioterapeuter spredes ud på ti afdelinger. Fysioterapeuternes ledelseslag og Rehabiliteringsafdelingens seks sekretærer er skåret væk som led i en større runde med effektiviseringer og besparelser.

Oprindeligt var det meningen, at decentraliseringen af fysioterapeuterne først skulle ske om et par år, når OUH efter planen flytter ud i Nyt OUH. Men direktionen har flyttet deadline for decentraliseringen til 1. juni i år.

Usikkerheden er der stadig

Cathrine Toft Lundgaard er specialist i genoptræning af neuroonkologiske patienter, der gennemgår strålebehandling på grund af hjernetumorer, og det regner hun med at skulle fortsætte med.

”Ledelsen på min nye afdeling har været åben for at tage godt imod mig, selv om de er blevet pålagt at tage mig ind. Men lige nu er der ikke styr på, for eksempel hvordan jeg får henvist og skal registrere patienter. Det foregik tidligere i regi af Rehabiliteringsafdelingen, men det led er jo væk,” siger Cathrine Toft Lundgaard.

Siden efteråret 2020, da fysioterapeuterne fik de første meldinger om den nye decentrale struktur, har hverdagen været præget først af chok og siden af usikkerhed om, hvordan deres hverdag vil forme sig efter 1. juni i år.

”Nu er vi nået dertil, hvor vi gerne vil videre. Vi prøver at være positive og siger til hinanden, at vi er nødt til at prøve den nye struktur af. Dybest set har vi ikke noget valg, med mindre vi vil sige op,” siger Cathrine Toft Lundgaard.

Høringssvar uden effekt

Da tankerne omkring en nedlæggelse af rehabiliteringsafdelingen blev lanceret sidste efterår, skrev Danske Fysioterapeuter et høringssvar, hvor de blandt andet påpegede ulemper ved, at fysioterapeuterne i fremtiden skulle ledes af afdelingssygeplejersker eller læger med risiko for, at plejeopgaver blev prioriteret over terapeutiske opgaver.

Danske Fysioterapeuter luftede også bekymring for, at den fysioterapeutiske behandling på tværs af afdelinger blev besværliggjort, når alle fysioterapeuter skulle knyttes til enkelte afdelinger. Desuden forudså man, at det blev vanskeligt at udvikle og implementere kliniske retningslinjer på tværs af hospitalet, når der ikke længere ville være en overordnet rehabiliteringsafdeling til at kanalisere dem ud.

Fysioterapeuterne på samtlige funktionsområder på OUH beskrev ligeledes deres reaktioner og sendte dem til LMU (Lokalt MEDudvalg), som sammenfattede og formidlede meldingerne til direktionen.

”Vi brugte rigtig meget energi på at skrive høringssvaret, men vi havde hele vejen igennem processen fornemmelsen af, at det meste var besluttet på forhånd. Det viste sig da også holde stik, da direktionen offentliggjorde deres planer den 14. december,” fortæller Line Willads Hansen, der i løbet af de kommende måneder overtager rollen som FTR efter Kirsten Thoke, der er mangeårig FTR for fysioterapeuterne på OUH.

Vi er ikke ”for fine”

Blandt fysioterapeuterne på OUH og i Danske Fysioterapeuter er der en udbredt bekymring for, at decentraliseringen af fysioterapeuterne kan føre til opgaveglidning. Det er velkendt, at sundhedsvæsnet mangler plejepersonale, og en løsning på det problem kunne være at inddrage fysioterapeuterne mere i plejeopgaven på de enkelte afdelinger.

”Jeg kan selvfølgelig godt hjælpe en patient ud på toilettet i forbindelse med et træningsforløb. Det er ikke fordi, fysioterapeuter er ”for fine” til den type opgaver, men vi er ganske enkelt ikke uddannet til at varetage dem. Vi kan noget andet,” siger Cathrine Toft Lundgaard.

Stillingsopslag er dårlig timing

Bekymringen for opgaveglidning fik ekstra næring, da Hæmatologisk Afdeling for nylig slog en fysioterapeutstilling op med formuleringer som: Du indgår som en del af plejepersonalet i afdelingen og udfører plejeopgaver. Under beskrivelsen af de kvalifikationer, som afdelingen efterlyste, stod: Du trives med plejeopgaver. Desuden fremgik det, at fysioterapeuten ville blive aflønnet efter FOA’s overenskomst.

”Det var utrolig dårlig timing at offentliggøre et stillingsopslag med den ordlyd, og det skabte uro på mange arbejdspladser rundt omkring i landet, hvor man så det som et eksempel på, hvad der kan være i vente,” siger næstformand i Danske Fysioterapeuter og regionsformand i Region Syddanmark, Brian Errebo-Jensen. Han kontaktede med det samme direktionen på OUH.

”Vi har markeret vores utilfredshed med ordlyden, og direktionen har anerkendt, at det er sket fodfejl,” siger Brian Errebo-Jensen.

Opslaget er nu rettet, så det fremgår, at det er fysioterapeuternes – ikke FOA’s –overenskomst, der er gældende, men formuleringerne omkring plejeopgaver er bibeholdt.

”Jeg tror ikke, det er svært at finde fysioterapeuter, der vil tage et job, selvom det indebærer plejeopgaver, og det vil være helt forståeligt, hvis nogle uden job føler sig fristede. Men det er rigtig dårlig timing,” siger Cathrine Toft Lundgaard.

Usikkerhed om det faglige bagland

Fysioterapeuterne er også bekymrede for, hvordan den faglige ledelse ser ud i fremtiden. På nogle afdelinger er fysioterapeuter blevet udpeget som faglige koordinatorer, som refererer til afdelingssygeplejerskerne. Men der er stadig usikkerhed omkring, hvordan for eksempel formidling og implementering af ny viden præcist skal foregå.

”Vi ved ikke, hvordan vores faglig bagland bliver udformet. Vi ved, at nogle udviklingsfysioterapeuter bliver flyttet til Repha (Videncenter for Rehabilitering og Palliation, red.) i Nyborg. Man kan frygte, at udviklingsarbejdet og forskningen dermed flytter langt væk fra hverdagen på afdelingerne. Det kan også være, at udviklingsarbejdet bliver bedre, fordi de får et stærkt netværk i Nyborg, så der kan være både fordele og ulemper ved det. Vi ved det ikke,” siger Line Willads Hansen.

Får flere tillidsrepræsentanter

En af de forandringer, som hun er ubetinget tilfreds med, er, at antallet af tillidsrepræsentanter forøges dramatisk i den nye struktur. Før 1. juni var der kun Kirsten Thoke som FTR i Odense samt to TR på Rehabiliteringsafdelingens to satellitter i Svendborg. Nu øges antallet af TR i Odense til ti, fordi der bliver forholdsvis mange fysioterapeuter på de enkelte afdelinger.

”Som spritny TR og FTR er jeg rigtig glad for, at vi er mange i TR-rollen, selv om alle er nye på posterne. Det giver en stor tryghed at have et engageret bagland,” siger Line Willads Hansen.

Cathrine Toft Lundgaard er en af dem, der har ladet sig vælge til posten som en af de ti nye tillidsrepræsentanter. 1. juni skal hun repræsentere 24 fysioterapeuter, der er tilknyttet Onkologisk Afdeling.

”Jeg vil gerne have indflydelse på, hvordan fremtiden former sig og være med til at give bud på løsningsmodeller. Jeg er især interesseret i at se, hvordan opgaveglidningen udvikler sig,” siger hun.

Regionsformand Brian Errebo-Jensen er også tilfreds med TR-forøgelsen.

”Det er et rigtig fint team, men det er også en nødvendighed at være så mange,” siger han.

Del eller udskriv siden
8 kommentarer