Sæt dit præg på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022

Ligger du inde med en god idé til en aktivitet eller et emne, der falder uden for det faglige program for den kommende fagkongres, men som stadig har sin relevans for fysioterapeuter og deres arbejdsliv? Frem til den 15. september kan du indsende dit forslag - men det kræver, at du indgår i parløb med andre.
Frem til den 15. september har du mulighed for at indsende forslag til fællesskabssporet på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022. Foto: iStock

På Danske Fysioterapeuters kommende fagkongres sætter vi fysioterapeuternes fællesskab i fokus. Ved siden af alle de faglige arrangementer vil der derfor køre et fællesspor med aktiviteter.

Dette spor inkluderer programelementer uden et striks videnskabeligt afsæt, og sigter i stedet på at understøtte det faglige udgangspunkt og sociale fællesskab mellem deltagerne. Foruden at skabe rammerne for netværk, så indebærer det bl.a. også at tilbyde en arena for dialog om emner, som deltagerne finder interessante. Emner som styrker professionen bredt og handler om vores hverdag og arbejdsliv. 

Det kan eksempelvis være en round table session om de etiske dilemmaer, man møder som fysioterapeut, en debat om work-life-balance, eller noget helt tredje, som du synes er vigtigt at belyse.

Det, der er væsentligt, er at aktiviteterne omhandler det fysioterapeutiske arbejdsliv; patienterne, borgerne, etikken eller udvikling af det fysioterapeutiske felt. Så længe emnet er relevant for fysioterapeuter – så kan det være interessant.

Dette nye initiativ udspringer af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition om at sætte fysioterapeuternes kompetencer i centrum, fremme fællesskabet, samt understøtte dialogen og medlemsinvolvering bredt – så vi derigennem kan udvikle professionen. Kort sagt har fagkongressens fællesskabsspor fokus på fysioterapeuterne!

Benspænd!

Inden du sender os dit forslag, er der dog tre ”benspænd” du skal tage højde for, for at komme i betragtning.

  • For det første skal der være tale om et ”parløb”. Det betyder, at man som arrangører skal inkludere mindst to parter. Det kan fx være faglige selskaber, netværk, råd, udvalg eller fraktioner blandt medlemmerne. Eller sagt på en anden måde; Man skal lave sin aktivitet i samspil med andre. Det er ikke et krav, at man i forvejen er organiseret i et fagligt selskab eller sidder i et råd – så længe man er mere end ét medlem, der står bag idéen, så modtager vi gerne forslag.
  • For det andet skal der være mulighed for dialog eller debat mellem deltagerne i aktiviteten.
  • For det tredje skal aktivitetens indhold tage afsæt i en styrkelse af professionen og derfor skal det handle om fysioterapi på en eller anden måde.

Læs mere om processen, og se hvordan du kan bidrage med dit forslag

Nyt koncept giver flere muligheder for inddragelse

Idéen om parløb, er ikke noget vi har prøvet at implementere på tidligere fagkongresser. Emnet eller udformningen af en aktivitet er derfor ikke på forhånd defineret – og intet kan i princippet udelukkes.

Så hvis du har en anderledes input til præsentationen af et relevant emne, så hører vi meget gerne om den. Den eneste begrænsning er for så vidt de fysiske rammer på stedet og muligheden for engagement blandt deltagerne.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer