Stadig udfordringer med løn i praksissektoren

1 ud af 10 ansatte i praksissektoren får mindre i løn eller pension end det aftalte. Der er dog også lyspunkter. Det viser en undersøgelse, Lønberegner APS har lavet for Danske Fysioterapeuter.
Foto: iStock

Der er fortsat en relativt stor gruppe ansatte i praksissektoren, som har for lave lønninger eller i øvrigt ikke har de rettigheder, de burde have.

Det viser en undersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår blandt ansatte fysioterapeuter, som er udarbejdet af Lønberegner APS for Danske Fysioterapeuter. Her angav 26 % af de klinikansatte lønninger eller pensionsindbetalinger, der er mindre end det aftalte niveau i basiskontrakterne.

Disse ansatte er efterfølgende kontaktet direkte for at verificere oplysningerne. Det er samme fremgangsmåde som i 2019. 10 % af de klinikansatte respondenter, bekræfter manglende opfyldelse af løn- og pensionskrav.

Desuden er efterlevelse af ni øvrige rettigheder fra basiskontrakterne opgjort. Det fremgår blandt andet, at tre ud af fire ikke modtager tillæg ved ændringer i planlagt arbejdstid, og at to ud af tre ikke får tillæg ved merarbejde.

To lyspunkter

På især to områder, er der dog fremskridt at spore. Lønundersøgelsen viser, at lønnen er steget for de lavestlønnede. Hvor de lavest lønnede 5 procent af de ansatte sidste år tjente under 24.400 kroner, så var det i år steget til 25.000.

Undersøgelsen viser også, at de fysioterapeuter, der er blevet ansat efter, at aftalen om basiskontrakterne blev indgået har bedre vilkår end dem, der er ansat før.

Det fremgår ikke direkte af undersøgelsen, hvilken effekt covid-19 har haft på løndannelse og nyansættelser. Men især nedlukningen i foråret betød faldende beskæftigelse for fysioterapeuterne i det private.

På det offentlige område reguleres løn og vilkår gennem overenskomster, mens privatansatte typisk berøres mere direkte af konjunkturudsving. Gennemsnitslønnen for alle klinikansatte fysioterapeuter er da også faldet en smule (0,4%) fra 2019 til 2020.

Forhandlet af sektionerne

Basiskontrakterne er forhandlet af de to sektioner – Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte på den ene side og Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Det er de to sektioners medlemmer, som sidste år vedtog basiskontrakterne og det er ligeledes de to sektioner, der skal sørge for, at aftalerne overholdes af arbejdsgivere og ansatte.

De to sektioner har frem 8. januar til at komme med deres kommentarer til undersøgelsen, herunder hvilke handlinger den giver anledning til.

Hovedbestyrelsen vil behandle resultaterne af lønundersøgelsen på deres møde onsdag d. 13. januar.

Lønundersøgelsen gennemføres en gang årligt af Danske Fysioterapeuter for at kunne følge lønudviklingen, rådgive medlemmer og opdatere Lønberegneren, hvor medlemmer kan se, hvad andre fysioterapeuter med samme anciennitet og arbejdsområde tjener.

Prøv lønberegneren

Del eller udskriv siden
46 kommentarer