Basiskontrakter vedtaget

Et stort flertal blandt både ansatte og arbejdsgivere i praksissektoren har stemt ja til nye basiskontrakter. Det betyder, at der fremover vil være ordnede forhold.
Assembly Voting har forestået afstemningen. Basiskontrakterne er forhandlet af sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Ved afstemningen om de nye basiskontrakter stemte 73% ja blandt arbejdsgiverne i praksissektoren. Blandt de ansatte stemte 96% ja.

Det betyder, at fra den 24. juni, skal medlemmer af Danske Fysioterapeuter, ansætte andre fysioterapeuter på vilkår, der er mindst ligeså gode, som det der står i basiskontrakterne.

Aftalerne er forhandlet på plads af sektionen for arbejdsgivere på den ene siden og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar på den anden. 

Takker for opbakningen

Den solide opbakning ved afstemningen vækker glæde hos formændene for begge sektioner.

”Det er jo altid sådan i forhandlinger, at man ender med et kompromis. Jeg er rigtig glad for, at så mange medlemmer – på begge sider - er enige i, at det her er et fornuftigt et af slagsen,” siger Morten Bred Graversen og fortsætter:

”Foran os ligger der nu et stykke arbejde i at få evalueret grundigt og fulgt op på de spørgsmål, der har været undervejs i afstemningsprocessen fra vores klinikejer-kollegaer.”

Også blandt de ansatte vækker resultatet glæde.

”Jeg er rigtig glad for opbakningen. Jeg er ikke i tvivl om, at vi nåede det bedste mulige resultat, men det betyder meget, at så mange af vores medlemmer er enige,” siger Tine Hasselbrinck Madsen.

Blandt arbejdsgiverne havde 58% valgt at bruge muligheden for at stemme, mens det blandt de ansatte i praksissektoren var 42%. Det er cirka samme niveau som ved offentlige overenskomster – dog undtaget den seneste, hvor hele 64% stemte oven på et usædvanligt dramatisk forløb.

Tine Hasselbrinck Madsen er tilfreds med deltagelsen.

”Det er et pænt niveau. Specielt i betragtning af, at det er første gang, vi forhandler. Men jeg håber da, at vi fremadrettet kan få endnu flere til at tage stilling til løn- og arbejdsvilkår i praksissektoren,” siger Tine Hasselbrinck Madsen.

Læs mere om arbejdsmarkedsmodellen i Danske Fysioterapeuter

Se kontrakterne