Arbejdsmarkedsmodel kort fortalt

Arbejdsmarkedsmodellen i Danske Fysioterapeuter skal sikre ordnede forhold i den private sektor og bevare foreningen som en samlet forening for alle fysioterapeuter

Arbejdsmarkedsmodellen er en partsmodel, der skal varetage interesserne for såvel ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar som arbejdsgivere.

Modellen skal være med til at skabe ordnede forhold på det private arbejdsmarked og sikre, at Danske Fysioterapeuter er en forening for alle fysioterapeuter.

To sektioner

Arbejdsmarkedsmodellen betyder, at der er etableret to sektioner:

  • Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte.
  • Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Alle ordinære medlemmer er automatisk tilknyttet en af de to sektioner.

Medlemmerne af de to sektioner vælger hver deres bestyrelse, som forhandler sig frem til minimumskontrakter, der bl.a. lægger bund under løn- og ansættelsesvilkår for ansatte og fastlægger vejledende vilkår for lejernes kontrakter.

Nævn

Der er etableret et nævn med repræsentanter for de to sektioner og en dommer, som skal tage sig af tvister om, hvorvidt en minimumskontrakt er overholdt eller ej.

Nævnet kan tage forskellige sanktioner i brug. Mindre overtrædelser kan eksempelvis føre til en påtale fra nævnet.

Læs mere om nævnet

Kontakt

Tanja Victoria Nøddelund

Tanja Victoria Nøddelund

Forhandlingschef for det private område
3341 4615