Uvildigt nævn

Som led i Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel er der etableret et uvildigt nævn, der skal håndtere eventuelle tvister mellem arbejdsgivere og ansatte/lejere om minimumskontrakter.

Danske Fysioterapeuter har etableret to sektioner, som repræsenterer interesserne for henholdsvis arbejdsgivere og ansatte, lejere og selvstændig uden arbejdsgiveransvar. Sektionernes bestyrelser forhandle sig frem til en minimumskontrakt for ansættelser i den private sektor.

Når de to sektioner minimumskontrakten træder i kraft, kan en ansættelseskontrakt indklages for nævnet. Det kan ske, hvis en part vurderer, at kontrakten ikke lever op til indholdet i minimumskontrakten.

Det er nævnets opgave at vurdere, om kontrakten overholder de gældende minimumskontrakter.

Nævnet er nedsat med henvisning til lov om voldgift.

Nævnet kan pålægge parterne at overholde minimumskontrakterne.

Hvis afgørelsen ikke bliver fulgt, kan nævnet benytte en række sanktioner:

  • Nævnet kan give en påtale til det pågældende medlem
  • Nævnet kan give en offentlig påtale, som bliver offentliggjort på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Påtalen medfører, at medlemmer af Danske Fysioterapeuter ikke må tage ansættelse eller være lejer hos den arbejdsgiver, som har fået påtalen. Hvis et medlem på trods af påtalen bliver ansat eller lejer hos arbejdsgiveren, mister medlemmet retten til at få rådgivning og juridisk bistand i forhold til arbejdsgiveren.
  • Nævnet kan indstille det pågældende medlem til eksklusion.

Det er Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, der afgør sager om eksklusion, jf. foreningens vedtægter.

Nævnet består af tre personer:

Som udgangspunkt mødes nævnet to gange om året i løbet af 2019 og drøfter indkomne sager.

Læs kommisoriet for nævnet

Læs om arbejdsmarkedsmodellen

Del eller udskriv siden