Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte

Læs om sektionen for arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel.

Til sektionen for arbejdsgivere, hører fysioterapeuter, der har ansatte (uanset om det er en fysioterapeut, en fysioterapistuderende, en massør eller noget fjerde). Det gælder også, hvis man har en aftale med en lejer i sin klinik.

Medlemmer af sektionen rådgives af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning, som bliver varetaget af advokatfirmaet Littler | enevold. Arbejdsgiverrådgivningen er i hovedparten koncentreret omkring spørgsmål vedrørende ansættelse (forhandling og fortolkning af kontrakter), barselsregler, opsigelser m.v.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for sektionen for arbejdsgivere består af:

Morten Bred Graversen

Formand

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

Tlf: 4083 1746

Send mail

Thomas-Höfelsauer.jpg

Thomas Höfelsauer

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

Kristoffer-Davey-Dalsgaard.jpg

Kristoffer Davey Dalsgaard

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten for perioden 2023-2025

Flemming Enoch

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

Kasper-Hejlesen.jpg

Kasper Hejlesen

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten for perioden 2023-2025

Mark-Ebbesen.jpg

Mark Ebbesen

Valgt blandt arbejdsgivere uden tilknytning til overenskomsten for perioden 2023-2025

Kenn-Leonhard-Poulsen.jpg

Kenn Leonhard Poulsen

Valgt blandt arbejdsgivere uden tilknytning til overenskomsten

Læs nyhed om sektionsbetyrelsesvalg 2024

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har blandt andet til opgave at:

  • Agere part for og repræsentere fysioterapeuter, der er arbejdsgivere
  • Forhandle indholdet af minimumskontrakter med repræsentanter fra sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar
  • Udpege to arbejdsgivere til Danske Fysioterapeuters Udvalg for Praksisoverenskomster (UP)
  • Arbejde med og præge både det private og offentlige arbejdsmarked og fremme fysioterapeuternes vilkår i deres mangeartede funktioner.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608