Sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte

Læs om sektionen for arbejdsgivere i Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel.

Til sektionen for arbejdsgivere, hører fysioterapeuter, der har ansatte (uanset om det er en fysioterapeut, en fysioterapistuderende, en massør eller noget fjerde). Det gælder også, hvis man har en aftale med en lejer i sin klinik.

Medlemmer af sektionen rådgives af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning, som bliver varetaget af advokatfirmaet Skau, Reipurth & Partnere. Arbejdsgiverrådgivningen er i hovedparten koncentreret omkring spørgsmål vedrørende ansættelse (forhandling og fortolkning af kontrakter), barselsregler, opsigelser m.v.

Bestyrelsen

I marts 2018 blev bestyrelsen for sektionen valgt.

Bestyrelsen for sektionen for arbejdsgivere består af:

Morten Bred Graversen

Formand

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

Tlf: 4083 1746

Send mail

 

Thomas Höfelsauer

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

 

Henrik Nielsen

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

Flemming Enoch

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

 

Preben Weller

Valgt blandt arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten

Suppleant Janne Kock.

De 2 pladser for medlemmer uden tilknytning til overenskomsten er p.t. ubesat. Det skyldes, at de medlemmer, der blev valgt i 2020, har trukket sig, og at der ikke stillede andre kandidater op ved suppleringsvalg i august 2021.

Der afholdes valg til bestyrelsen igen i 2022.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har blandt andet til opgave at:

  • Agere part for og repræsentere fysioterapeuter, der er arbejdsgivere
  • Forhandle indholdet af minimumskontrakter med repræsentanter fra sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar
  • Udpege to arbejdsgivere til Danske Fysioterapeuters Udvalg for Praksisoverenskomster (UP)
  • Arbejde med og præge både det private og offentlige arbejdsmarked og fremme fysioterapeuternes vilkår i deres mangeartede funktioner.
Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608