Spørgsmål og svar om arbejdsmarkedsmodel

Se spørgsmål og svar om Danske Fysioterapeuters nye arbejdsmarkedsmodel.

Man er arbejdsgiver, hvis man har ansatte (uanset om det er en fysioterapeut, en fysioterapistuderende, en massør eller noget fjerde). Det gælder også, hvis man har en aftale med en lejer i sin klinik.

Vi har valgt at opdele de ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter sådan, at arbejdsgiverne kommer i én sektion, og alle de øvrige medlemmer kommer i den anden sektion. Du behøver altså ikke være ansat for at komme i sektionen for ansatte og lejere. Du kan også være selvstændig uden arbejdsgiveransvar, lejer eller noget helt tredje.

 

Udgangspunktet for vores opdeling i sektionerne er modsætningsforholdet mellem arbejdsgiver og ansat. Selvom du er leder, er du fortsat ansat af regionen eller kommunen. Og det er netop en af opgaverne for sektionen for ansatte at varetage de ansattes interesser i relation til de offentlige arbejdsgivere.

Hvis man er færdiguddannet fysioterapeut og medlem af Danske Fysioterapeuter, er man som udgangspunkt med i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Det gælder også, selvom man i en periode er uden arbejde, studerer videre eller noget tredje.

Kontakt

Tanja Victoria Nøddelund

Tanja Victoria Nøddelund

Konstitueret forhandlings- og arbejdsmarkedschef for det private område
3341 4615