Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Læs om sektionen for medlemmer uden arbejdsgiveransvar i Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel.

Alle ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter, som ikke er arbejdsgivere eller klinikejere med indlejere, tilhører sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Sektionen rummer dermed alle andre fysioterapeuter. Det betyder, at sektionen skal rumme mange forskellige fysioterapeuter. Herunder, men bestemt ikke kun:

  • Fysioterapeuter ansat i kommuner og på hospitaler. Uanset om de er ledere eller menige medarbejdere.
  • Fysioterapeuter, der er ansat som undervisere på f.eks. landets professionshøjskoler og andre steder i staten.
  • Fysioterapeuter, der har deres egen praksis, men som ikke har ansatte eller indlejere.

Medlemmer af sektionen rådgives i Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdeling Løn & Ansættelse

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har blandt andet til opgave at:

  • Agere part for og repræsentere fysioterapeuter, som er ansatte og fysioterapeuter, som er lejere
  • Forhandle indholdet af minimumskontrakter med repræsentanter fra sektionen for arbejdsgivere
  • Udpege en lejer til Danske Fysioterapeuters Udvalg for Praksisoverenskomster (UP)
  • Udpege to repræsentanter til Danske Fysioterapeuters Udvalg for Lønmodtageroverenskomst (UFLO) og dermed præge de offentlige og private overenskomster
  • Arbejde med og præge både det private og offentlige arbejdsmarked og fremme fysioterapeuternes vilkår i deres mangeartede funktioner.

Bestyrelsen

I marts 2018 blev bestyrelsen for sektionen valgt.

Bestyrelsen for sektionen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændigearbejdsgivere består pr. 1. maj 2020 af:

Tine Hasselbrinck Madsen - formand

Valgt blandt lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Tlf: 2622 9101

Send mail

Mette Kjærulff

Valgt blandt de kommunalt ansatte

Charlotte Larsen

Valgt blandt de kommunalt ansatte

Jan Sørensen

Valgt blandt lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Christina Møller Vestergaard

Valgt blandt de privatansatte

Vakant

 

Lene Duus

Valgt blandt de statsligt ansatte

 

 

Rikke Kruse

Valgt blandt de regionalt ansatte

Børge Bo Hansen er valgt som 1. suppleant for de kommunalt ansatte, Christian Madsen er valgt som 1. suppleant for de privatansatte, David Østergaard Emig er valgt som 2. suppleant for de privatansatte, Peter Johansen er valgt som 1. suppleant for de statsligt ansatte og Karen Kochen er valgt som 1. suppleant for de regionalt ansatte. Anne Mette Sommer Karlsson er valgt som 1. suppleant og  for lejere og Laila Ravnkilde Marlet som 2. suppleant for selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til sektionen for ansatte mv., er du velkommen til at kontakte arbejdsmarkeds- og forhandlingschef Nicolai Robinson på nr@fysio.dk eller 3341 4642.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Nicolai Robinson

Arbejdsmarkeds- og forhandlingschef
3341 4642