Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Læs om sektionen for medlemmer uden arbejdsgiveransvar i Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel.

Alle ordinære medlemmer af Danske Fysioterapeuter, som ikke er arbejdsgivere eller klinikejere med indlejere, tilhører sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Sektionen rummer dermed alle andre fysioterapeuter. Det betyder, at sektionen skal rumme mange forskellige fysioterapeuter. Herunder, men bestemt ikke kun:

  • Fysioterapeuter ansat i kommuner og på hospitaler. Uanset om de er ledere eller menige medarbejdere.
  • Fysioterapeuter, der er ansat som undervisere på f.eks. landets professionshøjskoler og andre steder i staten.
  • Fysioterapeuter, der har deres egen praksis, men som ikke har ansatte eller indlejere.

Medlemmer af sektionen rådgives i Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdeling Løn & Ansættelse

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har blandt andet til opgave at:

  • Agere part for og repræsentere fysioterapeuter, som er ansatte og fysioterapeuter, som er lejere
  • Forhandle indholdet af minimumskontrakter med repræsentanter fra sektionen for arbejdsgivere
  • Udpege en lejer til Danske Fysioterapeuters Udvalg for Praksisoverenskomster (UP)
  • Udpege to repræsentanter til Danske Fysioterapeuters Udvalg for Lønmodtageroverenskomst (UFLO) og dermed præge de offentlige og private overenskomster
  • Arbejde med og præge både det private og offentlige arbejdsmarked og fremme fysioterapeuternes vilkår i deres mangeartede funktioner.

Bestyrelsen

Tine Hasselbrinck Madsen - formand

Valgt blandt lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Tlf: 2622 9101
thm@fysio.dk

Marianne-Schultz.jpg

Marianne Schultz

Valgt blandt lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar for perioden 2023-2025

Tlf: 2320 3765
marianne@aaganet.dk

Charlotte Larsen

Valgt blandt de kommunalt ansatte

Tlf: 2726 5195
charlotte.larsen@kk.dk

Rune-Plauborg-Myrup-Andersen.jpg

Rune Plauborg Myrup Andersen

Valgt blandt de kommunalt ansatte

Tlf: 2423 2788
runan@esbjerg.dk

Christina Møller Vestergaard

Valgt blandt de privatansatte

Tlf: 22284252
c.m.vestergaard@hotmail.com

Christian-J.jpg

Christian J. Engvad Madsen

Valgt blandt de privatansatte

Tlf: 2044 6360
christian.j.madsen@gmail.com

Tilde-Ransdborg-SALS-valg.jpg

Tilde Randsborg

Valgt blandt de regionalt ansatte

Tlf: 6110 0185
tilde.randsborg@regionh.dk

 

Vakant

Valgt blandt de regionalt ansatte

 

Vakant

Valgt blandt de regionalt ansatte

foto-mangler-kvinde.JPG

Anna Maria Risvad Nielsen

Valgt blandt de studerende

10420475@kp.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til sektionen for ansatte mv., er du velkommen til at kontakte arbejdsmarkeds- og forhandlingschef Tanja Victoria Nøddelund på tvn@fysio.dk eller 3341 4615.

Kontakt

Tanja Victoria Nøddelund

Tanja Victoria Nøddelund

Konstitueret forhandlings- og arbejdsmarkedschef for det private område
3341 4615