Forslag til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2017

Her kan du se de forslag, som repræsentantskabet skal tage stilling på det ekstraordinære møde den 25. november.

25. november afholdes der ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danske Fysioterapeuter. Her skal de 56 repræsentanter tage stilling til et forslag fra hovedbestyrelsen om en ny arbejdsmarkedsmodel, der skal sikre ordnede forhold for fysioterapeuter i den private sektor. Modellen indebærer bindende standardkontrakter og sanktioner overfor arbejdsgivere, der ikke følger kontrakterne.

Repræsentantskabet skal endvidere diskutere, om Danske Fysioterapeuter skal tilslutte sig en ny hovedorganisation mellem FTF og LO. Og tage stilling til et forslag om det skal være muligt at udnævne æresmedlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Forslag: Ny arbejdsmarkedsmodel

En ny arbejdsmarkedsmodel skal sikre ordnede forhold for fysioterapeuter på det private arbejdsmarked. Omdrejningspunktet er standardkontrakter, der lægger bund under løn og vilkår, og som det bliver obligatorisk at følge. Forslaget medfører, at der etableres to sektioner, der forhandler standardkontrakterne, og et uvildigt nævn, som tager sig af tvister.

Forslag - Ny arbejdsmarkedsmodel

Bilag: Ny arbejdsmarkedsmodel

Bilag: Sektion for arbejdsgiver og sektion for ansatte og lejere

Bilag: Nævnet

Bilag: Mål og evaluering

Baggrundsrapporter (kræver log ind)  

Håndtering af interessemodsætninger mellem selvstændige og ansatte fysioterapeuter (Lind advokater)

Juridisk vurdering (Lind advokater)

Konsekvenser af tre modeller (Radius Kommunikation)

Notat om lejere (Lind advokater)

Notat om lejere II (Lind advokater)

Suppleringsnotat om retlige spørgsmål (Lind advokater)

Forslag: Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter

Det skal fremover være muligt at udnævne fysioterapeuter eller andre, der har gjort en særlig og langvarig indsats for faget, professionen eller Danske Fysioterapeuter, til æresmedlemmer.

Æresmedlem af Danske Fysioterapeuter 

Forslag: Ny hovedorganisation

I foråret 2018 skal der tages stilling til, om der skal etableres en ny hovedorganisation mellem FTF og LO. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål.
Derfor beder hovedbestyrelsen om mandat til at tage stilling til, om Danske Fysioterapeuters skal tilslutte sig en ny hovedorganisation.

Ny hovedorganisation