Danske Fysioterapeuter har fået ny hovedbestyrelse

Tre nye ansigter og fire genvalgte skal sammen med de faste medlemmer sætte retningen for foreningen de næste to år.
Her ses den nye hovedbestyrelse fra venstre: Brian Errebo-Jensen, Stine Bøgh-Pedersen, Anders Breinholt Nielsen, Lars Henrik Larsen, Jeanette Præstegaard, Bo Egeberg, Kirsten Ægidius, Line Schiellerup, Rikke Kruse, Sanne Jensen, Gitte Nørgaard, Tobias Imfeld, Peter Johansen og Tine Hasselbrinck Madsen.

Danske Fysioterapeuters medlemmer fik ny politisk ledelse, da repræsentantskabet i dag valgte en ny hovedbestyrelse. De nye ansigter i bestyrelsen er: Rikke Kruse, Bo Egeberg og Peter Johansen. Derudover blev fire siddende medlemmer genvalgt, nemlig Anders Breinholt, Tine Hasselbrinck Madsen, Lars Henrik Larsen og Kirsten Ægidius.

De nyvalgte er valgt frem til næste repræsentantskabsmøde i 2024.

Derudover består hovedbestyrelsen af seks faste medlemmer - de fem regionsformænd og formanden for foreningen plus en studenterobservatør.

Hele 11 kandidater stillede op til de syv ledige pladser, der var derfor kampvalg. Gitte Arnbjerg og Katja Milling blev ikke genvalgt, og Lau Rosborg valgte ikke at genopstille.

Tak til afgående medlemmer

Formand Jeanette Præstegaard rundede de tre dages repræsentantskabsmøde af med at takke dirigenten for sikker styring af det lange møde, ligesom hun sendte en tak til hovedbestyrelsen og repræsentanterne. Derudover gav hun rosende ord med på vejen til de afgående medlemmer af hovedbestyrelsen Lau Rosborg, Katja Milling og Gitte Arnbjerg samt til studenterobservatør Tobias Imfeld, som slutter arbejdet, da han dimitterer i det nye år.

Læs mere om repræsentantskabsmødet