Danske Fysioterapeuter lancerer nyt redskab til at beregne barsel

Ny barselsberegner gør det let for medlemmerne at planlægge barsel. Barselsorlov kan være kompliceret at holde styr på og fordele i familien. Med beregneren får du let styr på indtægt, perioder og fordeling med partneren.
Der er mange tanker, der fylder, når man venter barn, og derfor ser vi det som vores opgave at stille redskaber til rådighed, så det praktiske omkring barselsorloven minimeres, siger formanden for Danske Fysioterapeuter, Jeanette Præstegaard.

Det er som oftest en glædelig begivenhed, når et barn melder sin ankomst i en familie. Men for mange familier er det også unødigt kompliceret at beregne og holde overblik over mulighederne for at dele barslen og i det hele taget planlægge såvel orloven som den økonomiske side af sagen.

Danske Fysioterapeuter har derfor fået lavet en barselsberegner, så du let kan danne dig et overblik over din barselsperiode og indtægten undervejs. Barselsberegneren tager udgangspunkt i din konkrete ansættelsessituation.

"Der er mange tanker, der fylder, når man venter barn, og derfor ser vi det som vores opgave at stille redskaber til rådighed, så det praktiske omkring barselsorloven minimeres. De danske barselsregler kan virke komplicerede, og vi ved fra andre fagforeninger, at der er stor efterspørgsel efter den her service. Derfor er det helt naturligt, at vi nu også lancerer en barselsberegner, som medlemmerne kan få glæde af," siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Hjælp til overblik og planlægning 

Barselsberegneren giver dig blandt andet overblik over, hvor mange ugers orlov med henholdsvis løn og barselsdagpenge I har ret til. Samtidig kan beregneren hjælpe jer med at planlægge orloven, og hvordan I kan planlægge jeres ferie i tilknytning til barslen.

Udgangspunktet er, at I som familie har ret til i alt 52 uger med orlov og dagpenge. De 52 uger omfatter både orlov før og efter fødsel. Det er samtidig normalt et krav, at du er i arbejde for at få ret til fravær og dagpenge.

Se Danske Fysioterapeuters barselsberegner