Enighed om ny praksis for overholdelse af basiskontrakter

Skrappere krav til medlemmer skal gøre det lettere at sanktionere, når arbejdsgivere ikke overholder basiskontrakterne.
Foto: iStock

Sektionen for arbejdsgivere og sektionen for ansatte er nået til enighed om en ny praksis for overholdelse af basiskontrakterne. Danske Fysioterapeuter besluttede på det seneste repræsentantskab, at fysioterapeuter, der er arbejdsgivere for andre medlemmer af foreningen, skal kunne dokumentere, at de overholder aftaler indgået mellem de to sektioner for at kunne opnå medlemskab af Danske Fysioterapeuter.

Det er denne beslutning, der nu bliver ført ud i livet med en aftale mellem arbejdsgivere og ansatte, der konkretiserer arbejdsgange og sanktionsmuligheder i forhold til basiskontrakter

”Aftalen mellem de to sektioner er et meget vigtigt skridt til at sikre, at basiskontrakterne bliver overholdt. Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes parterne at nå til enighed, så vi tager endnu et skridt hen imod sikring af ordnede forhold på det private arbejdsmarked,” siger Jeanette Præstegaard, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

Ændringer for alle

Den nye praksis indeholder både ændringer for nye og gamle medlemmer.

Nye arbejdsgivere skal ved indmeldelse fremlægge alle medarbejderes ansættelseskontrakter, så det bliver klart, om basiskontrakten bliver overholdt. Hvis de ikke bliver det, vil begæringen om medlemskab ikke blive godkendt.

For eksisterende medlemmer vil der blive gennemført stikprøvekontrol blandt klinikker ved en kombination af lodtrækning og udvælgelse. Klinikker kan således blive udvalgt, hvis der er en formodning om, at de ikke overholder basiskontrakterne.

Påtale eller eksklusion

Det er målet at gennemføre mellem 80 og 100 basiskontrakter om året, og ved stikprøve er en klinik forpligtet til at udlevere alle indgåede kontrakter. Er kontrakterne ikke i overensstemmelse med basiskontrakterne, kan sagen i sidste ende betyde, at medlemmet får en påtale af hovedbestyrelsen eller bliver ekskluderet.

”Det er helt afgørende, at basiskontrakterne bliver overholdt, og jeg opfatter den nye praksis som et nødvendigt redskab til at sikre, at det sker. Når den nye praksis er gennemført, vil vi være nået et stort skridt tættere på overholdelse af basiskontrakterne, og jeg forventer, at det vil afspejle sig i de kommende lønundersøgelser,” siger Jeanette Præstegaard.

Læs mere om basiskontrakterne

Del eller udskriv siden
22 kommentarer