Flere lønreguleringer på vej

Regionalt og kommunalt ansatte fysioterapeuter vil fra den 1. oktober 2022 få lønregulering. Lønnen for privatansatte på basiskontrakten for fastlønnede reguleres ligeledes pr. den 1. oktober 2022.
Foto: iStock.

Når du får din lønudbetaling i slutningen af oktober måned, ser du en pæn stigning i din løn, hvis du er ansat som fysioterapeut regionalt, kommunalt eller på basiskontrakt for fastlønnede.

Det regionale område

Reguleringen af lønnen indbefatter de aftalte generelle lønstigninger på 1,37%, og reguleringsordningen, som udmønter yderligere 0,46 %. Der er dels tale om de generelle lønstigninger aftalt ved OK21, og udmøntning fra reguleringsordningen

Stigningen er procentuel, og derfor afhænger størrelsen af det konkrete lønniveau. De fleste vil kunne se frem til en stigning pr. måned i størrelsesordenen ca. 460 til ca. 600 kr. for en fuldtidsansat.

Den nye reguleringsprocent pr. 1. oktober 2022 på det regionale område er 1,083866.
Næste regulering af lønnen på det regionale område finder sted pr. 1. januar 2023.

Det kommunale område

Reguleringen af lønnen indbefatter de aftalte generelle lønstigninger på 1,90%, og reguleringsordningen, som udmønter yderligere 0,67 %. Der er her tale om de generelle lønstigninger aftalt ved OK21, og udmøntning fra reguleringsordningen

Stigningen er procentuel, og derfor afhænger størrelsen af det konkrete lønniveau. De fleste vil kunne se frem til en stigning pr. måned i størrelsesordenen ca. 670 til ca. 860 kr. for en fuldtidsansat.

Den nye reguleringsprocent pr. 1. oktober 2022 på det kommunale område er 1,310382.

Næste regulering af lønnen på det kommunale område finder sted pr. 1. april 2023.

Privatansatte på basiskontrakter

Der er aftalt en årlig lønregulering, som sker pr. den 1. oktober hvert år. Den årlige lønregulering følger reguleringen af praksisoverenskomsterne. Lønreguleringen er i år 3,55%.

Stigningen er procentuel, og derfor afhænger størrelsen af det konkrete lønniveau. Minimumslønnen i basiskontrakten stiger med 1097,73 kr. inkl. pension pr. måned for en fuldtidsansat med under 2 års anciennitet. For en fuldtidsansat med 2 års anciennitet eller mere, stiger minimumslønnen med 1134,33 kr. inkl. pension pr. måned.

Næste regulering af lønnen for ansatte på basiskontrakten for fastlønnede finder sted pr. 1. oktober 2023.

For provisionsansatte følger lønreguleringen automatisk af de eventuelt højere honorarer, som provisionen beregnes på baggrund af. Dog reguleres garantilønnen ligeledes med 3,55 procent, og den udgør således 28.017,52 kr. inkl. pension for en fuldtidsansat pr. den 1. oktober.

Det statslige område

Næste regulering af lønnen sker den 1. april 2023, og lønnen er således uændret på det statslige område indtil da.