Foreningens politiske organisation skal ses efter i sømmene

En arbejdsgruppe skal undersøge, om Danske Fysioterapeuters struktur er tidssvarende og demokratisk.
Repræsentanterne besluttede, at en arbejdsgruppe skal komme med bud på en ny politisk organisering i Danske Fysioterapeuter. Foto: Carsten Bundgaard.

Et enigt repræsentantskab har vedtaget, at en arbejdsgruppe skal se på Danske Fysioterapeuters politiske  organisering. Formålet er at sikre, at den nuværende politiske organisation har en sammensætning af medlemmer, som er repræsentativ og demokratisk.

Helt konkret skal arbejdsgruppen se nærmere på strukturen i de tre centrale politiske organer, som er repræsentantskabet, som består af 65 medlemmer, hovedbestyrelsen og de fem regionsbestyrelser.

Arbejdsgruppen skal blandt andet se på fordele og ulemper ved direkte valg versus indirekte valg til de politiske organer, mindretalsbeskyttelse, øremærkede pladser, valgmetoder og gennemsigtighed.

Skal udpeges af hovedbestyrelsen

Arbejdsgruppen vil bestå af 10 personer, som bliver udpeget af hovedbestyrelsen.

”Vi vil bestræbe os på, at de medlemmer, der skal sidde i arbejdsgruppen, repræsenterer både bredde og kompetencer,” sagde formand Jeanette Præstegaard.

Arbejdet med eftersynet foregår frem til dialogmødet i 2023. Her vil arbejdsgruppen fremlægge et oplæg til diskussion. Senere vil konkrete forslag blive fremlagt på næste repræsentantskabsmøde, som ligger i 2024.

”Grunden til, at arbejdsgruppens forslag skal vendes på dialogmødet, er, at det er repræsentanternes plads til at diskutere og få input, så vi kan tage en endelig beslutning i 2024,” sagde Jeanette Præstegaard.

Vigtigt med synlighed

Flere repræsentanter foreslog, at der kommer stor gennemsigtighed i arbejdsgruppens arbejde.

”Jeg vil foreslå, at man gør det så synligt som muligt, så alle kan se mellemregningerne,” sagde Børge Bo Hansen fra regionsbestyrelsen i hovedstaden.

Læs mere om repræsentantskabsmødet

Del eller udskriv siden
0 kommentarer