Forskningsfonden søger nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling søger et nyt medlem. Måske er det dig?
Det nye bestyrelsesmedlem skal være med til at vurdere de indkomne ansøgninger vedr. forskning, uddannelse og praksisudvikling. Foto: iStock.

Fonden fordeler årligt over 2 millioner kr. til Danske Fysioterapeuters medlemmer, der ansøger om støtte til forskning, uddannelse og praksisudviklingsprojekter. Bestyrelsen søger nu et nyt medlem, som har interesse i arbejdet med tildeling af fondsstøtte.

Bestyrelsen består af seks medlemmer – fire menige, et hovedbestyrelsesmedlem, som er formand for fondsbestyrelsen og en observatør fra Dansk Selskab for Fysioterapi. 

Sådan foregår arbejdet i fonden

Fonden afholder to heldagsmøder om året i april og oktober måned, hvor bestyrelsen tager stilling til de indkomne ansøgninger vedr. forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Bestyrelsen foretager en vurdering af ansøgningernes kvalitet, fysioterapeutiske relevans og gennemførlighed, og afgiver herefter indstilling til hovedbestyrelsen om en evt. støtte.

Kvalifikationer

Fonden får bl.a. ansøgninger om støtte til forskning med brug af kvalitative forskningsmetoder, og søger derfor gerne et medlem med erfaring inden for det kvalitative forskningsfelt.

Derudover må det nye medlem af bestyrelsen gerne være i besiddelse af følgende kvalifikationer:

  • Teoretisk og praktisk viden om forskning, såvel kvantitativ og kvalitativ metode – indgående forskningserfaring
  • Viden om forskningsuddannelse og forskningsvilkår
  • Engagement i faget og dets udvikling

Udover at vurdere ansøgninger forgår der et løbende arbejde med at udvikle fonden i forhold til Danske Fysioterapeuters strategiske ambitioner.

Læs mere om fonden og dens bestyrelse