Har du ledelseserfaring og visioner for fremtidens fysioterapi?

Danske Fysioterapeuters lederråd søger medlemmer. Er du leder eller klinikejer, og vil du være med til at præge Danske Fysioterapeuters aktiviteter omkring udvikling af faget og ledelse, er det nu, du skal søge.
Danske Fysioterapeuters lederråd søger medlemmer. Der er ansøgningsfrist den 20. november 2022. Foto: iStock.

Lederrådet giver inspiration til og er rådgivende for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse i forhold til temaer om ledelse og fysioterapi. Rådet involveres løbende for at sikre, at relevante ledelsesmæssige perspektiver inddrages i foreningens indsatser og politiske arbejde.  

Lederrådet har desuden været idéudviklere til en række af foreningens aktiviteter for ledere og klinikejere, og haft værtskab for flere succesfulde lederkonferencer og aktiviteter på fagkongressen.

Hvem sidder i lederrådet

I lederrådet møder du en bred sammensat gruppe af ledere og klinikejere, udpeget fra forskellige sektorer, der afspejler de aktuelle ledelsesfunktioner for fysioterapeuter.

Men der er også plads til dig, der leder et utraditionelt virksomhedsområde, så længe du beskæftiger fysioterapeuter.

Ove Thomsen fortæller om sin deltagelse i lederrådet:

”Som klinikejer har jeg været optaget af, at sætte ledelse i praksissektoren på dagsorden. Så jeg er glad for, at foreningen har kørt særlige spor til klinikejere på lederkonferencen, at der nu udbydes en ejerlederuddannelse og snart også kommer en ejerlederkonference. Og så er det inspirerende som klinikejer, at møde de offentlige ledere i rådet og drøfte ledelse og fysioterapi sammen med dem”

Line Vandborg Thayssen er en af repræsentanterne fra det kommunale område: ”

Jeg prioriterer at være med, fordi jeg oplever reelt at kunne være med til at kvalificere nogle dagsordener og sætte en retning for ledelse og fysioterapi. Fx har jeg været med til at sætte fokus på de akademiske kompetencer i udviklingen af den fysioterapeutiske praksis. Og så er det meget givende at møde ledere fra andre organisationer end sin egen”

Hvordan fungerer det?

Udpegning gælder i to år. Du skal kunne afsætte tid til op til fire møder om året. Det kan være i form af møder i rådet, medlemsaktiviteter eller i politiske fora.  Man kan komme rigtig langt med korte virtuelle møder, men der også er brug for at ses ”live” indimellem. Så der gøres brug af begge dele. Derudover forventes det, at du så vidt muligt deltager på lederkonferencen, som lederrådet er med til at sætte retningen for.  

Send din ansøgning

Har du ledelseserfaring, personaleansvar og visioner for ledelse og udvikling af faget, så send motiveret ansøgning og cv til Lotte Colberg Olsen

Vi glæder os til at høre fra dig.

Der er ansøgningsfrist den 20. november 2022.