"Hvorfor skal en fysioterapeut stemme på dig?"

Folketingsvalget nærmer sig og sundhedspolitik står højt på mange politikeres dagsorden. Vi har stillet sundhedsordførere fra alle opstillingsberettigede partier det samme spørgsmål: ”Hvorfor skal en fysioterapeut stemme på dig?” Se deres svar.

Rasmus Horn Langhoff (Socialdemokratiet)

Fysioterapeuter spiller en vigtig rolle i vores sundhedsvæsen. Og med vores seneste sundhedsreform lægger vi op til at se på, hvordan vi kan bruge fysioterapeuter endnu bedre i fremtidens sundhedsvæsen. Blandt andet i forbindelse med de nye nærhospitaler, som skal kunne rumme fysioterapeuter. I det hele taget ønsker vi et mere nært sundhedsvæsen med fokus på forebyggelse og genoptræning, og her spiller fysioterapeuter jo en vigtigt rolle. Med vores 10-årsplan for psykiatrien lægger vi også op til, at fysioterapeuter skal spille en vigtig rolle i forhold til eksempelvis at nedbringe tvang. En fortsat udbygning af vores sundhedsvæsen kan dog kun lade sig gøre, hvis vi samtidig lader pengene følge med, når der bliver flere børn og ældre. Det har Socialdemokratiet sikret siden valget i 2019, og sådan mener vi også, at det skal være i en kommende valgperiode.

Martin Geertsen (Venstre)

Jeg mener, at vi skal undersøge, hvordan vi inden for de økonomiske rammer, vi har til rådighed, kan sikre, at flere danskere får mere direkte adgang til fysioterapi og ikke nødvendigvis behøver gå rundt om egen læge. Endvidere skal vi have inddraget fysioterapeuterne mere systematisk i vores sundhedsvæsen. Vi har mangel på arbejdskraft, og fysioterapeuterne skal selvfølgelig inddrages mere, hvor det er relevant. Endelig håber jeg også, at fysioterapeuterne kan bidrage endnu mere i forhold til forebyggelse og rehabilitering. Vi skal jo sørge for, at færre mennesker har behov for egentlig behandling på vores sygehuse.

Peder Hvelplund (Enhedslisten)

Jeg kæmper for at vi får et stærkt, sammenhængende sundhedsvæsen og der er fysioterapeuter med deres unikke faglighed, helt essentielle. Vores ældrepleje, kommunale tilbud og sundhedsvæsen lider under manglen på personale og det kan vi kun gøre noget ved, ved at gøre op med de dårlige løn og arbejdsforhold. Derfor foreslår vi i Enhedslisten at afsætte 5 milliarder til en lavt- og ligelønspulje så vores velfærdsprofessionelle får en løn, svarende til deres uundværlige værdi for vores samfund.

Derudover vil jeg gøre op med de huller der er i vores velfærd i dag. Der er nemlig ingen logik i, at hjælpen stopper ved kæben, eller at man selv skal betale, når lægen har vurderet, at man har behov for medicin, psykolog eller fysioterapeut. Medicin, tandpleje og sundhedsydelser som psykolog eller fysioterapi, man har en henvisning til, bør være gratis og uden brugerbetaling.

Line Gessø (Alternativet)

Line-Gessø-Alternativet.jpgVores sundhedsvæsen er i knæ og vi har brug for de sundhedsfaglige kompetencer. Vi skal investere i sundhedsvæsenet hurtigst muligt, få lavet en ligelønsreform, så lønningerne kommer til at svare til det ansvar de sundhedsfaglige, heriblandt fysioterapeuterne står med.

Hvis I spørger hvor pengene skal komme fra, vil vi i Alternativet gerne spare på anlægsarbejde – f.eks. Kattegatbroen, gasledning til Lolland m.m. og i stedet bruge pengene på at sikre en god velfærd, til sundhed og børn.

I Alternativet vil vi gerne styrke det tværfaglige samarbejde bredt i sundhedsvæsenet og i særdeleshed i psykiatrien, hvor vi ser et stort behov for at der tilbydes andre og flere behandlingsformer og terapi end udelukkende medicin. Her ser vi fysioterapeuterne kan spille en væsentlig rolle.

Marianne Karlsmose (Kristendemokraterne)

Hvorfor skal en fysioterapeut stemme på dig?

Fordi jeg både ser og kender til fysioterapeuter som vigtige medspillere i behandling, genoptræning og vedligeholdelse af funktionsniveau både ved udskrivelse fra hospital, generelt i ældreomsorgen og i psykiatrien. KD har både i sundhedsprogram, psykiatriudspil og ældreprogram nævnt fysioterapeuter som vigtige i det tværfaglige samarbejde, som går hele vejen rundt om mennesket.

Jeg ser det som meget positivt, når fysioterapeuters indsats ikke ses isoleret som træning, men indgår bredere i vurdering ved planlægning af udskrivelse, ved forbedring af sundhed generelt og som en vigtig funktion for arbejdsmiljøet ved undervisning og vejledning, så nedslidning forebygges.

Fysioterapeuter er, sammen med ergoterapeuter, sygeplejersker m.fl sakket bagud i lønniveau, derfor skal der sket løft af både løn- og arbejdsvilkår her, hvilket KD har med i vores 2030-plan sammen med et generelt løft af både sundhedsvæsenet generelt og psykiatrien i særdeleshed.

Det er vigtigt at se det hele menneske – det gælder både borgeren og medarbejderen.

Susanne Zimmer (Frie Grønne)

Frie Grønne ønsker meget mere fokus på en helhedstænkning i sundhedsvæsnet. Vi skal bruge alle relevante fagligheder, og her spiller fysioterapeuter en vigtig rolle. Vi bruger al for meget medicin, hvor en reel behandling burde være den gode løsning. Fysioterapi er ikke bare en behandling, men kan også ofte give en vejledning i hvad vi selv kan gøre derhjemme, hvad vi måske burde ændre på i vores hverdag. Et fysisk sundt liv giver bedre mental trivsel og omvendt.

Fysioterapi er både behandling og give vejledning i hjælp-til-selvhjælp, og kan give et bedre liv uden at bruge medicin eller formindske medicinforbruget og eventuel deraf følgende bivirkninger.

Svarene er listet i rækkefølge efter partiernes størrelse ved folketingsvalget 2019. Der er indkommet svar fra seks partier, hvis der indkommer flere svar i perioden frem til valgets afholdelse, vil disse blive tilføjet siden her.

Læs også: Fysioterapeuter håber på sundhedsfokus i valgkamp

Del eller udskriv siden
1 kommentarer