Input til ældrepolitik efterspørges

Danske Fysioterapeuter ønsker at bidrage konstruktivt til debatten om fremtidens ældresektor. En omfattende politisk proces er i fuld gang, men der er også brug for dit input i arbejdet.
”Vi har rigtig mange medlemmer, der er eksperter på ældreområdet, og som ved, hvor skoen trykker. Jeg håber derfor, at de vil byde ind med ideer til, hvordan tingene kan blive anderledes og bedre," siger Jeanette Præstegaard. Foto: iStock.

Der er lagt op til store forandringer i ældresektoren, hvis det står til statsminister Mette Frederiksen og ældreminister Astrid Krag.

I årets nytårstale annoncerede Mette Frederiksen således, at en ny ældrelov er på vej med mere fokus på værdighed og valgfrihed, ligesom der efter planen skal ske en afbureaukratisering.

Danske Fysioterapeuter ønsker at bidrage konstruktivt til dette arbejde, og det var derfor glædeligt, at det lykkedes for formand Jeanette Præstegaard at få plads i det rådgivende panel, som social- og ældreminister Astrid Krag nedsatte tidligere på året.

Sideløbende besluttede Jeanette Præstegaard og Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse at nedsætte en intern referencegruppe med eksperter blandt medlemmerne til at rådføre sig med undervejs i processen.

Forslag fra medlemmer

Der er dog også behov for en bredere inddragelse, og derfor efterspørger Danske Fysioterapeuter nu dine input til processen.

”Vi har rigtig mange medlemmer, der er eksperter på ældreområdet, og som ved, hvor skoen trykker. Jeg håber derfor, at de vil byde ind med ideer til, hvordan tingene kan blive anderledes og bedre. Sidder du med konkrete forslag til, hvordan tingene kan fungere anderledes eller har kendskab til unødigt bureaukrati, vil jeg meget gerne høre om det”, siger Jeanette Præstegaard.

De første to møder i det rådgivende panel har været afholdt, og der er dermed to møder tilbage i møderækken. Danske Fysioterapeuters ældrepolitik forventes færdig efter sommerferien og vil indeholde konkrete forslag til, hvordan fysioterapi og fysioterapeuter bedst inddrages i regeringens arbejde med den nye ældrelov.

Læs nyhed om det rådgivende panel