Livlig diskussion af den interne arbejdsmarkedsmodel

Hovedbestyrelsen har efter en god debat om arbejdsmarkedsmodellen mundtligt forpligtet sig til at arbejde videre for bedre løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte i den kommende periode.
Mange kom til orde i debatten om arbejdsmarkedsmodellen
Mange kom til orde i debatten om arbejdsmarkedsmodellen. Foto: Carsten Bundgaard

Repræsentantskabet skulle fredag drøfte evalueringen af den interne arbejdsmarkedsmodel, som blev vedtaget i 2017.

Arbejdsmarkedsmodellen består af en sektion for arbejdsgivere og en for arbejdstagere, lejere og selvstændige samt et Nævn.

Arbejdsmarkedsmodellen er en såkaldt partsmodel, der skal varetage interesserne for såvel ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, som arbejdsgivere, og formålet med modellen har været at skabe ordnede forhold på det private arbejdsmarked.

Fire målepunkter

I forbindelse med beslutningen om at etablere arbejdsmarkedsmodellen blev der formuleret fire målepunkter, som modellen skulle evalueres op imod, og på repræsentantskabsmødet blev det diskuteret, hvordan man bedst måler, om arbejdsmarkedsmodellen har været en succes.

To repræsentanter havde stillet forslag om, at arbejdsmarkedsmodellen skulle vise sit værd inden næste repræsentantskabsmøde i 2024. Hvis modellen ikke til den tid lever op til blandt andet krav om, at gennemsnitslønnen i det private ligger over lønningerne i det offentlige, lød forslaget, at Danske Fysioterapeuter skulle sikre en bedre adskillelse mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Efter en længere debat besluttede de to forslagsstillere at trække forslaget efter tilkendegivelse fra HB om, at deres bekymringer vil blive taget med ind i det videre arbejde. Forslaget blev dog opretholdt af en anden repræsentant, men faldt efter afstemning. Debatten landede i stedet med en tilkendegivelse fra HB, om at de frem mod næste repræsentantskab vil arbejde videre med at forbedre løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte.

Læs mere om repræsentantskabsmødet