Nogle benamputationer kan forebygges med superviseret træning

Med god grund diskuteres sagen om unødige benamputationer i medierne i disse dage. Danske Fysioterapeuter gør opmærksom på, at der er stærk evidens for, at åreforsnævring i benene kan behandles effektivt med superviseret træning.
Foto: iStock.

Symptomerne på claudicatio intermittens er smerter i benene og deraf nedsat mobilitet og livskvalitet. I sjældne tilfælde kan sygdommen føre til amputation af benet.

Kontakt til lokale politikere

På trods af stærk evidens tilbydes superviseret træning ikke systematisk til patienter med åreforsnævring i benene i det danske sundhedsvæsen. Kun 8 kommuner og ingen af de hospitaler, der behandler patienter med åreforsnævring i benene tilbyder rehabiliterende forløb særligt målrettet de pågældende patienter.

Derfor har regionsformændene i Danske Fysioterapeuter taget kontakt til kommunale og regionale politikere i deres region med en opfordring om at prioritere den forebyggende indsats med superviseret træning.

Danske Fysioterapeuters regionsformand i Region Syddanmark Brian Errebo-Jensen udtaler:

”Der er med god grund stort fokus på unødige amputationer, her kommer vi med en løsning, der er solid evidens bag og som kan virke fremadrettet. Det håber jeg, er noget de ansvarlige politikere vil lytte til.”

Superviseret træning bør anbefales før operation

Superviseret fysisk træning bliver internationalt anbefalet som hovedelementet i rehabilitering af patienter med åreforsnævring i benene.

Der er nemlig stærk evidens for, at superviseret træning kan øge gangdistancen og mindske symptomer blandt patienter med åreforsnævring i benene. For mere end otte ud af ti patienter med åreforsnævring i benene har superviseret træning positiv effekt. Behandlingen øger patienternes gangdistance og livskvalitet.

Læs faglig artikel om claudicatio intermittens fra fagbladet Fysioterapeuten

Læs faglig nyhed om claudicatio intermittens