Ny professor: Vi skal individualisere behandlingen til de ældre til gavn for samfundet og den enkelte

Fysioterapeuterne skal have flere roller i fremtidens sundhedsvæsen, så vi sikrer rehabilitering og forebyggelse i arbejdet med syge ældre. Det kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for, siger Lisbeth Rosenbek Minet, der er nyudnævnt professor ved SDU.
Lisbeth Rosenbek Minet tiltrådte stillingen den 1. januar 2022. Foto: Carsten Bundgaard.

Fokus på forebyggelse og rehabilitering er vejen frem og kan være med til at løse udfordringerne på sundhedsområdet i de kommende år. Det mener den nyudnævnte professor ved SDU, Lisbeth Rosenbek Minet, der har fået til opgave at etablere et nyt center, der skal forske i evidensbaseret rehabiliteringspraksis på tværs af fag og sektorer.

Hun tror på, at en øget individualisering af den behandling, som syge ældre bliver tilbudt, kan have en effekt på det videre forløb. Målet er at undgå genindlæggelser og sikre de ældres funktionsevne.

”Jeg er optaget af, hvordan vi ser på ældres funktionstab og vurderer deres muligheder for at blive rehabiliteret. Det er afgørende, at vi får brudt den onde cirkel, hvor et funktionstab fører til et nyt fald, som igen forringer den ældres funktionsevne. Derfor er der brug for en øget koordination og et større fokus på genoptræning og rehabilitering,” siger Lisbeth Rosenbek Minet.

De ældre skal screenes

Fysioterapeuternes rolle er åbenlys. Opgaven er at tilrettelægge individuelle forløb med fokus på den enkeltes behov. Men samtidig er det afgørende at sikre den rigtige screening og visitation med henblik på at vurdere, hvilke ældre der vil profitere bedst af genoptræning.

”Vi ønsker at udvikle indsatser, der kan være med til at sikre, at færre bliver genindlagt. Samtidig er det et mål at sikre borgerne større selvstændighed i eget hjem, og her spiller fysioterapien en markant rolle. Som faggruppe skal vi være med til at udvikle og præge den måde, sundhedsvæsenet udvikler sig på, og det skal min forskning bidrage til,” siger Lisbeth Rosenbek Minet, der blandt andet ser, at screening af patienter og udarbejdelse af genoptræningsplaner til borgere, der allerede er i behandling, vil fylde mere i fremtiden.

Fysioterapeuten skal være koordinator

Der er brug for et nyt blik på måden, vi udvikler sundhedsvæsenet på, lyder det fra den nyudnævnte professor. Med KL, Danske Regioner og Folketingets vision om et Nært og sammenhængende sundhedsvæsen er vejen banet for at se tingene i et nyt lys, men evidensen for, hvad der virker, kan være med til at gøre visionen til virkelighed.

”Mit professorat er klart en anerkendelse af fysioterapiens helt afgørende rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Vi skal bruge pengene på nye måder og omlægge tilbuddene, så borgerne bliver bedre i stand til at klare sig gennem mere individualiserede forløb. Vi taber de svageste ældre, hvis behandlingen bliver for generisk, og derfor skal fysioterapi tænkes mere på tværs, ligesom fysioterapeuter sagtens kan få en mere koordinerende rolle,” siger Lisbeth Rosenbek Minet.

Lisbeth-Rosenbek-Minet-main2.jpg

Udgangspunkt i praksis

Hun understreger samtidig, at forskningen blot er et af mange bidrag til at skubbe på udviklingen, men et vigtigt et af slagsen.

”Det er helt afgørende, at vi sikrer et stærkt samarbejde med praksis, og her tager jeg naturligt afsæt i mit arbejde på Geriatrisk Afdeling på OUH. Forskningen skal tage udgangspunkt i praksis og pege på de faktorer, der er væsentlige for udviklingen. På den måde får vi forhåbentligt skabt de nødvendige og relevante perspektiver til at gøre tingene på nye måder,” siger Lisbeth Rosenbek Minet.