Opdateret træningsguide for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har opdateret træningsguiden for mennesker med demens, og afholder i efteråret tre arrangementer med fokus på den nye træningsguide.
Sundhedsstyrelsen afholder tre gratis arrangementer i efteråret 2022 om den opdaterede træningsguide for mennesker med demens. Foto: iStock.

Fysisk aktivitet er godt for alle mennesker, og fysisk aktivitet, der får pulsen op, er endnu bedre – også for mennesker med demens. En fysisk aktiv hverdag styrker livskvaliteten og medvirker til et godt helbred og opretholdelse af funktionsevnen.

Med den opdaterede træningsguide for mennesker med demens ønsker Sundhedsstyrelsen at klæde bl.a. medarbejdere i kommuner, frivillige og pårørende på til at understøtte ældre med demens i at blive eller forblive fysisk aktive.

Inspiration til fysisk aktivitet

Guiden er et inspirationskatalog til, hvordan man kan være fysisk aktiv i fem hverdagsmiljøer: eget hjem, naturen, foreningen, på pleje- eller aktivitetscenter og i træningscentret.

Træningsguiden indeholder 27 øvelser med fokus på fysisk intensitet, kondition, styrketræning, balance, koordination samt kognitive udfordringer. Derudover er der fokus på leg og socialt samvær.

De fleste af øvelserne kan justeres både i forhold til antallet af deltagere og sværhedsgrad.

Hent træningsguide til mennesker med demens hos Sundhedsstyrelsen

Webinar og kurser i efteråret

For at sætte fokus på den opdaterede træningsguide for mennesker med demens, afholder Sundhedsstyrelsen tre arrangementer i efteråret 2022. Det er gratis at deltage.

Webinar den 6. oktober kl. 12.30-15.00
Webinaret skal inspirere deltagerne til at bruge træningsguiden. Webinaret vil veksle mellem videns- og erfaringsbaserede oplæg, film og debat.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig

Dagskursus den 3. og 24. november 2022
På kurset får deltagerne inspiration til at igangsætte fysisk aktivitet tilpasset funktionsniveau og de fysiske rammer. Deltagerne får desuden en række råd ift. træning for mennesker med demens, afprøvning af en række øvelser samt hjælp til, hvordan øvelserne kan tilpasses de givne rammer. Kurset er gratis og der er plads til 25 deltagere begge dage.

Læs mere og tilmeld dig kursus i København

Læs mere og tilmeld dig kursus i Aarhus

Del eller udskriv siden
0 kommentarer