Politik skal sætte en retning for fysioterapeuters videreuddannelse

Foreningen skal udarbejde en politik for livslang læring. Politikken skal sætte retningen for den faglige efteruddannelse, som fysioterapeuter er forpligtet til ifølge autorisationsloven.
"Mange kigger misundeligt på vores evne til at producere dygtige kandidater, faglige specialister, lektorer, ph.d.er og professorer," sagde Jeanette Præstegaard. Foto af Carsten Bundgaard.

Der skal udarbejdes en politik for livslang læring til fysioterapeuter. Det blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet i Nyborg den 29. oktober. Politikken skal motivere og forpligte fysioterapeuter til systematisk efteruddannelse og kompetenceudvikling.

”Vi fysioterapeuter har de seneste årtier udviklet os til en videnstung profession. Mange kigger misundeligt på vores evne til at producere dygtige kandidater, faglige specialister, lektorer, ph.d.er og professorer,” sagde Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.  

Derudover tager fysioterapeuter typisk en række faglige kurser for at holde sig ajour med den nyeste viden. Der mangler dog en retning for den videre uddannelse. Men i modsætning til andre lande har foreningen ikke en nedskrevet politik for livslang læring. Der er i dag, i det offentlige, muligheder for at søge efteruddannelsesmidler, men det kan stadig være svært for mange at få afsat tid til efteruddannelse af arbejdspladsen. Her er andre lande, som f.eks. Sverige, lysår foran.

Retning efterlyses

”En nedskreven politik på området vil løfte behandlingsniveauet for patienter og borgere, ligesom det vil styrke professionen på samfundsniveau. Og den vil hjælpe medlemmerne til at finde frem til relevante, specialespecifikke kurser og øge kendskabet til de faglige selskaber”, sagde Gitte Arnbjerg, formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, og fortsatte:   

”En politik på området vil også styrke vores troværdighed, når vi skal argumentere for, at vi kan løfte samfundets udfordringer – f.eks. overfor politikere på Christiansborg og Sundhedsstyrelsen.”

Livslang-laering-main2.jpg
Næstformand og formand for Dansk Selskab for Fysioterapi, Lars Henrik Larsen og Gitte Arnbjerg.
Foto: Carsten Bundgaard.

Næste skridt er nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til en politik og handleplaner, der kan fremlægges på dialogmødet i 2023 og vedtages endeligt på repræsentantskabsmødet i 2024.

Læs mere om repræsentantskabsmødet