Pris til dedikeret brobygger

Hanne Pallesen har modtaget Danske Fysioterapeuters Pris for sit årelange virke for at bygge bro mellem forskning og praksis. Med prisen følger 50.000 kr.
Hanne Pallesen modtog fredag eftermiddag Danske Fysioterapeuters Pris på fagkongressen. Foto: Carsten Bundgaard.

Der var klapsalver og stående bifald, da Hanne Pallesen, fysioterapeut på Hammel Neurocenter, modtog Danske Fysioterapeuters Pris. Brian Errebo-Jensen, konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter, lagde i sin tale vægt på, at Hanne Pallesen har sat tydeligt præg på evidensbaseret praksis og på patientperspektivet i fysioterapi:   

”Hun har været med til at bygge bro mellem klinik, udvikling og forskning. Hun fortjener at være årets fysioterapeut, fordi hun på en sjælden måde evner at forene et holistisk syn på mennesket med en biomedicinsk tilgang, og hun har bidraget til at introducere patientperspektivet i fysioterapi såvel som i neurorehabilitering.”

Bevægelse giver glæde

Hanne Pallesen kvitterede med at takke sine mange kolleger og samarbejdspartnere igennem årene. ”Jeg blev mundlam og meget berørt, da jeg fik mailen om prisen. Min glæde og begejstring går først og fremmest på den anerkendelse, der ligger af mit og andres arbejde i at fremme en forståelse af bevægelse. Ikke kun som en fysisk størrelse, men også når det handler om at deltage i meningsfulde aktiviteter. Bevægelse giver identitet og samhørighed.”

Står bag lærebog

Hanne Pallesen har været fysioterapeut i 45 år og har et omfattende CV bag sig. Hun har været lærer, censor og vejleder på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Hanne Pallesen var en af de første ph.d.er i landet og sidder også i Danske Fysioterapeuters Forskningsfond. Hun har også været medforfatter til lærebogen "Mennesket i bevægelse".

Siden 2011 har hun været forskningsansvarlig fysioterapeut på Hammel Neurocenter-Universitetsklinik for Neurorehabilitering. De seneste år har hun i sit arbejde fokuseret på mennesker med erhvervede hjerneskader og deres evne til at finde sig tilrette i en ændret krop og under ændrede livsvilkår.