Se det nye repræsentantskab

Så er repræsentantskabet på plads. Se hvem de 65 fysioterapeuter i Danske Fysioterapeuters repræsentantskab er.
Det er de 65 medlemmer af repræsentantskabet, som lægger den politiske line for, hvordan foreningen skal udvikle sig fagligt, politisk og organisatorisk. Her ses repræsentantskabet til møde i august 2021. Foto: Carsten Bundgaard

2.183 medlemmer af Danske Fysioterapeuter har stemt til repræsentantskabsvalget. Der svarer til 13,9 % procent af alle stemmeberettigede medlemmer. Mest flittige til at stemme var medlemmerne, som arbejder i Region Nordjylland. Her var stemmeprocenten på 16,2 procent.

Ved repræsentantskabsvalget i 2020 var stemmeprocenten oppe på 25 %, mens den i 2018 lå på 16 %.

Så mange stemmer fik kandidaterne

Det har været muligt at stemme på kandidater, som har stillet op for en af de fem regioner, for faglige selskaber og fraktioner eller som såkaldt almindelige medlemmer.

Der er 15 pladser i repræsentantskabet forbeholdt kandidater fra faglige selskaber og fraktioner. Ved opstillingsfristen udløb var der imidlertid kun indkommet 13 kandidater til pladserne. Der blev derfor afholdt suppleringsvalg for at få de sidste to pladser besat. Til suppleringsvalget meldte 5 kandidater sig, hvoraf to blev valgt og de tre andre nu er suppleanter. Repræsentantskabet består af 65 medlemmer. 

Se hvem der har fået plads i repræsentantskabet (pdf)

Se hvor mange stemmer kandidaterne fik (pdf)

Valgt for to år

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og er valgt for en to-årig periode gældende fra 1. juli 2022 til 1. juli 2024.