Danske Fysioterapeuter sætter fokus på kompetenceudvikling

En aktuel medlemsundersøgelse skal se nærmere på, hvad medlemmer af Danske Fysioterapeuter lægger vægt på omkring medlemskab, efteruddannelse og andre former for kompetenceudvikling.
I juni gennemføres en medlemsundersøgelse, som er sendt ud til 2.500 af foreningens medlemmer. Foto: iStock.

Tre projekter, som alle er godkendt af foreningens repræsentantskab har fokus på at forbedre rammerne for udvikling af faget herunder mulighederne for kompetenceudvikling og efteruddannelse. I den forbindelse gennemføres en medlemsundersøgelse.

Faget og fagligheden i fysioterapi er begge vitale for medlemmer af Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber. Tidligere analyser udarbejdet af Danske Fysioterapeuter viser, at medlemmerne er optaget af at få løbende ny viden om behandling, herunder opdatering af kliniske retningslinjer og hvad der rør sig indenfor forskning i fysioterapi. Men hvordan kan foreningen blive bedre til at tilbyde tilbud og services inden for disse områder? Det skal en ny undersøgelse være med til at afdække.

Medlemsundersøgelse i juni 2023

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab har godkendt de tre projekter:

Projekt kompetenceudvikling
Se projektbeskrivelse (pdf)

Servicetjek af DSF, de faglige selskaber samt organisering ind i Danske Fysioterapeuter 
Se projektbeskrivelse (pdf)

Politik for Livslang læring
Se projektbeskrivelse (pdf)

De tre projekter skal blandt andet belyse forskellige perspektiver på kompetenceudvikling og hvilken rolle fysioterapifaget og de faglige selskaber og paraplyorganisationen Dansk Selskab for Fysioterapi har i foreningen. De tre projekter er drevet af foreningen og gennemføres i et samarbejde på tværs af hovedbestyrelsen og bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi.

I juni gennemføres derfor en medlemsundersøgelse, som er sendt ud til 2.500 af foreningens medlemmer. Undersøgelsen er et vigtigt input på tværs af de tre projekter og ser nærmere på, hvad der er afgørende for, at man er medlem af Danske Fysioterapeuter samt medlemmers brug af og holdning til kompetenceudvikling. Desuden spørg undersøgelsen til medlemmernes erfaringer og kendskab til de faglige selskaber.

Resultater fra undersøgelsen vil blive præsenteret ved et stort dialogmøde for Danske Fysioterapeuters repræsentantskab efteråret og vil danne grundlag for fremtidig organisering af de faglige selskaber i Danske Fysioterapeuter samt udvikling af foreningens strategi og politik for kompetenceudvikling.

Din stemme er vigtig

Er du én af de 2.500 medlemmer, som har modtaget en mail med link til undersøgelsen, så skynd dig at besvare, så vi får et stærkt grundlag til at varetage dine interesser i det fremtidige arbejde. Afsender af mailen med link til undersøgelsen er enalyzer.com.