Den vederlagsfri fysioterapi er fortsat udfordret

Den vederlagsfri fysioterapi måtte desværre sættes på pause i slutningen 2022, da tal for udgiftsudviklingen gjorde det klart, at der var risiko for at overskride rammen. Ærgerligt, men nødvendigt, lyder det fra Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard.
”Vi deler patienternes frustration i denne sag. Det har længe været tydeligt, at rammen for den vederlagsfri fysioterapi slet ikke er stor nok. Den matcher simpelthen ikke behovet som det stigende antal patienter i ordningen kalder på”, siger Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard. Foto: iStock.

Danske Fysioterapeuter måtte i slutningen af året opfordre de praktiserende fysioterapeuter til at sætte den vederlagsfri fysioterapi på pause.

Det betød, at en række patienter ikke kunne modtage vederlagsfri behandling i en periode i løbet af december. Baggrunden for pausen var en begrundet nervøsitet for, at rammen ville blive overskredet, hvilket ville have negativ indflydelse på dette års ramme til vederlagsfri fysioterapi.

Samtidig har Danske Fysioterapeuter ifølge overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn et aktivt medansvar for at bistå med at sikre, at rammen overholdes.

”Der skal ikke være nogen tvivl om, at fysioterapeuterne har stået i en meget vanskelig situation. Der er for få midler til mængden af patienter, men det ændrer ikke på, at det er vanskeligt at være den fysioterapeut, der skal aflyse en tid med en patient for at undgå, at rammen bliver overskredet,” siger Jeanette Præstegaard.

Løbende information

Danske Fysioterapeuter har løbende informeret de praktiserende fysioterapeuter om udviklingen gennem 2022 frem mod opfordringen til at sætte behandlingen på pause i slutningen af året. Samtidig opfordrer Danske Fysioterapeuter i det nye år alle klinikker til at oprette ventetid for nye patienter til vederlagsfri fysioterapi for at undgå, at problemet bliver endnu større i 2023.

Pauseringen skabte naturligt nok frustration og ærgrelse blandt patientorganisationerne. Gennem kampagner på de sociale medier opfordrede de til, at det fra politisk hold blev sikret, at patienter fik den behandling, de var berettiget til. De gjorde opmærksom på, hvor vigtig fysioterapien er for patienterne.

”Vi deler patienternes frustration i denne sag. Det har længe været tydeligt, at rammen for den vederlagsfri fysioterapi slet ikke er stor nok. Den matcher simpelthen ikke behovet som det stigende antal patienter i ordningen kalder på”, siger Jeanette Præstegaard.

Nye løsninger

Danske Fysioterapeuter har over for både patientorganisationerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn tilkendegivet, at pauseringen af den planlagte behandling med tilskud ses som en absolut nødløsning, og at foreningen meget gerne vil undgå en gentagelse i fremtiden.

Danske Fysioterapeuter arbejder i de aktuelle forhandlinger om fornyelse af overenskomsten på en række elementer, som alle bør indgå i en fremtidig løsning, og som forhåbentligt vil kunne forebygge lignende situationer i fremtiden.

Læs tidligere nyhed om pausering af den vederlagsfri fysioterapi i december