Krav om epikriser på alle afsluttede behandlingsforløb under overenskomsterne for fysioterapi

Fra dags dato er der nu krav om, at alle fysioterapeuter, som arbejder under overenskomsterne for fysioterapi i praksis, skal sende epikriser på alle afsluttede behandlingsforløb under overenskomsten.

Overenskomstens parter har i den gældende overenskomst besluttet, at de praktiserende fysioterapeuter skal sende en epikrise til den praktiserende læge ved afslutningen af alle patientforløb indenfor overenskomsten.

Baggrunden for dette er et ønske fra overenskomstens parter om at understøtte en forbedret dialog og kommunikation mellem fysioterapi i praksissektoren og det øvrige sundhedsvæsen.

I den gældende overenskomst er det aftalt, at kravet om epikriser på alle afsluttede patientforløb, er gældende, når Enhed for kvalitet og modernisering har udarbejdet en vejledning for epikriser.

Denne vejledning er nu offentliggjort og dermed træder kravet om epikriser på alle afsluttede patientforløb indenfor overenskomsten i kraft.

Webinarer om epikriser og den nye vejledning

Der afholdes i den kommende tid tre webinarer med udgangspunkt i den nye vejledning til epikriser og korrespondancemeddelelser, som er udviklet af Enhed for kvalitet og modernisering.

På webinarerne vil du som praktiserende fysioterapeut høre nærmere om hvornår epikriser bør afsendes, hvad de bør indeholde og hvordan du bruger epikrisen som et arbejdsredskab i hverdagen.

Webinarerne afholdes af Esben Dahl Nielsen, konsulent i Enhed for kvalitet og modernisering, samt Jesper Ottosen, Fysioterapeut og praksiskonsulent, Region Hovedstaden, Klinikejer Ishøj Fysioterapi.

Tilmeld dig et af webinarerne

Tirsdag d. 21. februar kl. 8.15-9.00

Onsdag d. 1. marts kl. 15.45-16.30

Tirsdag d. 7. marts kl. 11.30-12.15