OK23 er vedtaget med et stort flertal

Overenskomster på det private område er nu godkendt efter afstemning blandt medlemmer og organisationer.
Foto: iStock.

Et stort flertal blandt lønmodtagerne har stemt ja til de nye overenskomster, der er forhandlet på plads ved OK23. Også Danske Fysioterapeuter indgik i marts måned forlig på det private overenskomstområde ved OK23, hvorefter forligene blev kædet sammen med de øvrige aftaler og sendt til afstemning som en samlet mæglingsskitse.

Forligsinstitutionen har nu offentliggjort resultatet af afstemningen, og det viser en overvældende opbakning til forhandlingsresultaterne.

Stort flertal

Afstemningen viser således, at 79 procent af lønmodtagersiden stemte ’ja’, mens arbejdsgiversiden vedtog forslaget med 100 procent ja-stemmer. Det betyder, at alle de nye overenskomster er godkendt og kan træde i kraft.

”Jeg er meget tilfreds med, at aftalerne er godkendt med et stort flertal. Der er landet fornuftige og ansvarlige aftaler, og jeg er glad for, at de mange berørte lønmodtagere kan se sig selv i de forhandlede resultater”, siger Jeanette Præstegaard.

For Danske Fysioterapeuter drejer det sig om overenskomster, som Danske Fysioterapeuter sammen med Ergoterapeutforeningen har indgået med Dansk Erhverv og Dansk Industri for Forenede Care, Altiden Støtte A/S, Falck A/S og Vikaroverenskomsterne. Herudover vedrører det virksomheden Incita, hvor Dansk Fysioterapeuter er part i den fælles virksomhedsoverenskomst sammen med seks andre organisationer. I Danske Fysioterapeuter er det Hovedbestyrelsen, der har taget stilling til overenskomsterne og stemt ja.

Sammenkædningen betyder, at selvom et område har stemt ’nej’ til deres overenskomst, så er overenskomsten stadig vedtaget, fordi der samlet set er flertal for mæglingsforslaget.

Læs tidligere nyhed om OK23 forlig