OK23: Første gennembrudsforlig i forhandlingerne er på plads

I weekenden faldt det såkaldte industriforlig på plads. Forliget danner baggrund for minimallønsoverenskomster, hvor der er opfølgende lokale forhandlinger.
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen følger situationen tæt, da forligene har betydning for de medlemmer, som er ansat på private overenskomster, der bliver fornyet i den kommende tid. Foto: iStock.

Forliget kommer i første omgang til at lægge spor i forhold til indgåelse af normallønsforliget, hvor forbedringerne aftales ved det centrale bord.

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen følger derfor situationen tæt, da forligene har betydning for de medlemmer, som er ansat på private overenskomster, der bliver fornyet i den kommende tid.

Når de private gennembrudsforlig er indgået, bliver de cirka 500 andre overenskomster, som skal fornyes til 1. marts forhandlet. Der er også fysioterapeuter ansat på overenskomster, som skal fornyes nu.

Danske Fysioterapeuter forhandler sammen med Ergoterapeutforeningen fem overenskomster; 2 vikaroverenskomster og overenskomsterne med Falck, Forenede Care og Altiden. Derudover forhandler Danske Fysioterapeuter også overenskomst på virksomheden Incita.

Se Danske Fysioterapeuters private overenskomster

Forhandling af øvrige overenskomster

Når OK23 på det private område – helt præcist de overenskomster, som skal fornyes 1. marts - er på plads, begynder forhandlinger af de øvrige overenskomster på det private område og forberedelserne til de offentlige forhandlinger næste år, OK24.

Se temaside om OK24