Overenskomster - private

De overenskomster Danske Fysioterapeuter indgår med private arbejdsgivere vil løbende blive lagt på denne side.

Hvis du bliver ansat i en privat virksomhed/organisation, som Danske Fysioterapeuter ikke har indgået overenskomst med, vil du blive ansat på individuelle vilkår.

Det betyder, at alle vilkår som fx barselsregler, barn syg, omsorgsdage, pension, evt. 6. ferieuge mv. skal forhandles og aftales konkret. Har du brug for hjælp hertil, så kontakt forhandlingsgruppen privat/praksis.

Såfremt der er to eller flere fysioterapeuter ansat i den pågældende virksomhed, vil Danske Fysioterapeuter vurdere og eventuelt tage initiativ til, at der bliver oprettet en overenskomst. Er det tilfældet, så kontakt forhandlingsleder Jesper Malling på e-mail: jm@fysio.dk.

A

Adecco

AIDS-Fondet

Altiden Omsorg

B

Bostedet i Nyrup

Breelteparken

C

Center for Døve - følger kommunal overenskomst

D

Danske Diakonhjem

Diakonissestiftelsen
DIGNITY

F
Falck

Falck - Aftale om samarbejdsorganisationen i Falck

Fjordstjernen

Fonden Mariehjemmene: Overenskomst for basisstillinger

Fonden Mariehjemmene: Overenskomst for ledende fysioterapeuter

Fonden Mariehjemmene: Arbejdstidsaftale

Forenede Care

H

Hovedaftale Kooperationen

Hovedaftale Dansk Erhverv

I

Incita

K

Konsulentfirmaet Vibeke Munk

O

OASIS

P

PensionDanmark

Læs kompetenceprofil for fysioterapeuter i PensionDanmark

S

Sclerosehospitalerne – følger Regional overenskomst med forhåndsaftale

Specialhospitalet for Polie- og Ulykkespatienter

R

Randers Kloster

RCT - Jylland

Rehabiliteringscenter for Muskelsvind

T

Thommysminde Centret

V

Vejlefjord Rehabilitering og Ny Fjordbo: Overenskomst for basis personalet

Vejlefjord og Ny Fjordbo: Protokollat for ledere 

Vikaroverenskomst FASID