OK23: Gennembrudsforlig på normallønsområdet er på plads

Torsdag formiddag faldt det såkaldte transportforlig, som er gennembrudsforliget på normallønsområdet, på plads. Det betyder, at der nu er en indikation af, hvordan rammen for de private overenskomster kommer til at se ud.
Foto: iStock

Der blev torsdag indgået aftale om overenskomst på transportområdet mellem Dansk Industri og 3f Transport. Forliget er relevant for fysioterapeuter, da normallønsforliget er det forlig, som hovedparten af Danske Fysioterapeuters 1. marts-overenskomster på det private arbejdsmarked, lægger sig op ad. Det er overenskomsterne med Incita, Forenede Care, Altiden samt en række vikarbureauer.

Det betyder, at forhandlingerne med de nævnte virksomheder nu går ind i den afgørende fase, ligesom der bliver sat turbo på overenskomstforhandlingerne med Falck. Falck-overenskomsten er modsat de øvrige overenskomster en minimallønsoverenskomst.

Forskellen er, at stort set hele lønnen aftales centralt i overenskomsterne på normallønsområdet, mens en stor del af lønnen aftales lokalt i en minimallønsoverenskomst.

Vigtigt pejlemærke

Normallønsforliget er derfor meget interessant og en vigtig rettesnor for den lønudvikling, der forventes i de kommende år. Forliget giver også en indikation for OK24-forhandlingerne på det offentlige område.

Forliget mellem 3F Transport og Dansk Industri giver en lønstigning den 1. marts 2023 på 6 kr. pr. time, svarende til kr. 961,98 pr. måned for en fuldtidsansat og en stigning den 1. marts 2024 på 5,75 kr. pr. time, svarende til kr. 921,89 pr. måned.

Derudover skal arbejdsgiverne indbetale to procent mere til pension den 1. marts 2023 og fritvalgskontoen forhøjes med 2 procent den 1. marts 2024.

Forliget er 2-årigt og løber således indtil 1. marts 2025.

Forhandlinger er fælles

Danske Fysioterapeuter forhandler overenskomsterne på det private område sammen med blandt andre Ergoterapeutforeningen og de eventuelle øvrige organisationer, som vi har overenskomsterne fælles med. Som udgangspunkt deltager tillidsrepræsentanterne også i selve forhandlingerne.

De store gennembrudsforlig på dels minimallønsområdet (industriforliget) og normallønsområdet (transportforliget) sætter rammerne og niveauet for de øvrige ca. 500 private overenskomster som forhandles i disse uger. Der er i den seneste uge også indgået aftale for HK Handels 150.000 medlemmer. I alt forhandles der overenskomster for cirka 600.000 ansatte i den private sektor.

Se overenskomster for fysioterapeuter på det private område

Læs mere om OK23 og gennembrudforligene på okfakta.dk