Sygdomsbyrden kan gøres mindre med træning og uddannelse

Danske Fysioterapeuter er klar med løsninger til at mindske sygdomsbyrden, som netop er kortlagt af Sundhedsstyrelsen. Det fastslår formand Jeanette Præstegaard.
"Der er evidens for, at træning virker lige så godt som operation. Og i nogle tilfælde bedre. Hvis flere borgere træner, vil vi dermed spare penge og sygedage – og samtidig give mennesker med smerter en hurtigere løsning, da der i dag er lang ventetid på operationer," siger Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard.

Alt for få kommuner har de rigtige tilbud til borgere med smerter i muskler og led. Det skal derfor gøres obligatorisk for kommunerne at tilbyde superviseret træning og patientuddannelse, så antallet af sygedage kan nedbringes, og borgerne kan få en bedre tilværelse og kan håndtere sin situation hensigtsmæssigt, lyder det fra Danske Fysioterapeuter i en kommentar til Sundhedsstyrelsens rapport Sygdomsbyrden 2022, som udkom torsdag.

"Vi ved, at superviseret træning og patientuddannelse til borgere med fx artrose eller smerter i ryg og lænd har en meget gavnlig effekt. Desværre har alt for få kommuner tilbud til denne gruppe, siger Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard.

Alt for få tilbud

Det er vurderingen, at borgere med ondt i muskler og led alt for ofte henvises til operation i stedet for træning. Trods det, at en operation er langt dyrere end et træningsforløb og ikke har en bedre effekt for borgeren.

"Der er evidens for, at træning virker lige så godt som operation. Og i nogle tilfælde bedre. Hvis flere borgere træner, vil vi dermed spare penge og sygedage – og samtidig give mennesker med smerter en hurtigere løsning, da der i dag er lang ventetid på operationer," siger Jeanette Præstegaard.

Hun understreger samtidig det uhensigtsmæssige i, at det i dag er gratis for patienten at blive opereret, mens det koster borgeren penge at gå til træning hos en praktiserende fysioterapeut.

"Det er helt skørt, at den billigste og i nogle tilfælde bedste løsning koster borgeren penge. Dermed risikerer vi, at økonomien kan blive et argument for ikke at deltage i træning, hvilket i sidste ende kan føre til flere dyre operationer," siger Jeanette Præstegaard.

Bør være obligatorisk

Danske Fysioterapeuter opfordrer derfor Sundhedsministeren til at gøre det obligatorisk for kommunerne at tilbyde superviseret træning og patientuddannelse til de smerteramte.

"Rigtig mange mennesker lever et helt liv med ondt i kroppen. Men vi ved, at viden om, hvad man selv kan gøre, har stor betydning for, hvordan lidelserne bliver håndteret af den enkelte. Fysioterapeuter har stor viden om, hvad det kræver at skabe en god tilværelse trods smerter eller problemer med muskler og led. Men i dag bliver patienterne i alt for høj grad ikke tilbudt den nødvendige træning med rette dosering og patientuddannelse. Her er der et oplagt sted at sætte ind," siger Jeanette Præstegaard.

Konkret foreslår Danske Fysioterapeuter, at de praktiserende læger får mulighed for at henvise borgere med smerter til gratis patientuddannelse og træning hos en fysioterapeut. Her vil borgeren få lagt et individualiseret træningsprogram til at sikre hensigtsmæssigt funktionsniveau over livet, ligesom patienterne har brug for mere viden om, hvordan smerterne kan håndteres.

Danske Fysioterapeuter anslår, at der kan spares en række operationer ved at gennemføre disse tiltag, ligesom patienterne vil have langt færre sygedage med den rette viden og træning.

Samtidig vil tiltagene betyde, at der skal opereres færre og vil derfor have en gavnlig effekt på de store udfordringer med mangel på medarbejdere, som sundhedsvæsenet står med.

Læs rapporten Sygdomsbyrden 2022 hos Sundhedsstyrelsen

Læs nyhed om forsøg med direkte adgang til fysioterapi