Er du det nye bestyrelsesmedlem i forskningsfonden?

Der er brug for et nyt medlem i bestyrelsen i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. Måske er det dig?
Foto: iStock.

Fonden fordeler årligt over 2.3 millioner kr. til Danske Fysioterapeuters medlemmer, der ansøger om støtte til forskning, uddannelse og praksisudviklingsprojekter. 

Fonden får bl.a. ansøgninger om støtte til forskning med brug af kvalitative forskningsmetoder og søger derfor gerne et medlem med erfaring inden for det kvalitative forskningsfelt.

Bestyrelsen vil bestå af fem medlemmer – fire menige, et hovedbestyrelsesmedlem, som er formand for fondsbestyrelsen.

Sådan arbejder fonden

Fonden afholder to heldagsmøder om året i maj og november måned, hvor bestyrelsen tager stilling til de indkomne ansøgninger vedr. forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Bestyrelsen foretager en vurdering af ansøgningernes kvalitet, fysioterapeutiske relevans og gennemførlighed, og afgiver herefter indstilling til hovedbestyrelsen om en evt. støtte.

For at kunne vurdere de indkomne ansøgninger, må bestyrelsens medlemmer være i besiddelse af følgende kvalifikationer:

  • Teoretisk og praktisk viden om forskning, såvel kvantitativ og kvalitativ metode – indgående forskningserfaring
  • Viden om forskningsuddannelse og forskningsvilkår
  • Engagement i faget og dets udvikling

Udover vurdering af ansøgninger forgår der et løbende arbejde med at udvikle fonden i forhold til foreningens strategiske ambitioner.

Grundet det større arbejde med vurdering af ansøgninger, modtager bestyrelsesmedlemmer et honorar på 6.000 kr. per ansøgningsrunde.   

Ansøgningsfrist   

Pladsen ønskes besat pr. 29. august 2024. Valgperioden er 4 år. Ansøgningsfrist er den 1. august 2024 kl. 12.00.

Er du interesseret i at søge posten? Så bedes du sende en kort motiverede ansøgning (hvor du evt. redegør for kvalitative vurderingskompetencer), samt et CV til forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen på mp@fysio.dk

Læs mere om fondens arbejde