Fysioterapeuter stemmer ja til basiskontrakter

Et flertal blandt både ansatte og arbejdsgivere i praksissektoren har stemt ja til nye basiskontrakter. 81 procent af de ansatte fysioterapeuter og 60 procent af arbejdsgiverne har stemt ja til aftalen.
De nye aftaler træder i kraft fra og med den 1. juli 2024, og basiskontrakterne genforhandles igen, når der er stemt en ny praksisoverenskomst igennem. Foto: iStock.

Ved afstemningen om de nye basiskontrakter var 60 procent af de afgivne stemmer ja-stemmer blandt arbejdsgiverne i praksissektoren. Blandt de ansatte var 81 procent af de afgivne stemmer ja-stemmer.

Det betyder, at fra den 1. juli 2024 træder de nye vilkår i kræft for alle ansatte fysioterapeuter på basiskontrakterne.

Blandt arbejdsgiverne havde 32 procent valgt at bruge muligheden for at stemme, mens det blandt de ansatte i praksissektoren var 29 procent.

Aftalerne er forhandlet på plads af sektionen for arbejdsgivere på den ene side og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar på den anden. 

De nye aftaler træder i kraft fra og med den 1. juli 2024, og basiskontrakterne genforhandles igen, når der er stemt en ny praksisoverenskomst igennem.

Resultatet er opgjort den 26. juni 2024, hvor afstemningen sluttede.

Læs afstemningsresultat for SALS (pdf)

Læs afstemningsresultat for arbejdsgiversektionen (pdf)

Læs mere om arbejdsmarkedsmodellen i Danske Fysioterapeuter