Længere barselsorlov til tvillingeforældre

Forældre til tvillinger, der er født den 1. maj 2024 eller senere, får ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge.
Foto: iStock

Nu ligestilles tvillingeforældres rettigheder med forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.

De ekstra 26 uger med barselsdagpenge deles ligeligt mellem forældrene, så hver forælder får 13 uger ekstra med barselsdagpenge. Det gør, at tvillingeforældre får samme rettigheder, som i dag er gældende for forældre til tre eller flere børn ved samme fødsel. De ekstra uger skal holdes, inden barnet fyldet 1 år.

Reglerne gælder også for adoptanter, der adopterer to eller flere børn, som er under 1 år og modtages efter 1. maj 2024.

Retten til barselsdagpenge er ændret, ikke lønretten

Som ansat skal du være opmærksom på, at det er retten til barselsdagpenge, der bliver forlænget, og ikke lønretten. Lønretten er et forhold, der aftales mellem medarbejderen og den enkelte arbejdsgiver eller i overenskomsten.

Læs mere om i hvilke situationer ugerne kan overdrages til sociale forælder eller nærtstående familiemedlemmer.

Øvrige ændringer

Øget fleksibilitet: De 13 ekstra uger med barselspenge kan efter aftale med arbejdsgiver holdes på deltid, så fraværsretten forlænges forholdsmæssigt.

Ændret regler for forlængelse af orlov: Som reglerne er nu, kan en forælder, der har udnyttet sin fulde fraværsret, forlænge sin orlov med enten 8 eller 14 uger. For forældre, hvis børn er født 1. maj 2024 og frem, bliver det muligt at forlænge sin orlov med op til 8 eller 14 uger. Det vil sige, at forældre nu kommer til at kunne forlænge sin orlov med mindre end 8 eller 14 uger, hvilket skaber større fleksibilitet for forældrene.

De nye regler om forlængelse af orloven gælder alle, der bliver forælder den 1. maj 2024 eller senere.