Ny overenskomst giver mere styr på udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Den økonomiske ramme for den vederlagsfri fysioterapi blev i 2023 overskredet med cirka 2,5 procent. Det er en mindre overskridelse end forventet og et godt tegn for 2024.
Foto: iStock

Overskridelsen af den økonomiske ramme for den vederlagsfrie fysioterapi blev i 2023 langt mindre end forventet.

Den første opgørelse blev lavet i marts 2023, og her lå overskridelsen på 11 procent. Men ved fælles hjælp er det lykkedes for fysioterapeuterne at holde overskridelsen nede på blot 2,5 procent ved årets udgang.

Det er vurderingen, at flere faktorer har haft betydning for udviklingen. Rammen for 2023 blev således forhøjet med 1,5 procent med en aftale i maj måned. Samtidig fulgte rigtig mange klinikker Danske Fysioterapeuters råd om at oprette ventetid for nye patienter for dermed at sikre, at udgifterne på den enkelte klinik ikke steg i forhold til 2022, hvor rammen også var overskredet.

Ny praksisoverenskomst

Endelig blev der i september 2023 indgået en ny praksisoverenskomst med virkning fra 1. januar 2024, som blandt andet indeholdt en ny kapacitets- og styringsmodel. Det betød, at endnu flere klinikejere i september oprettede ventelister for nye patienter med henblik på at tilpasse antallet af patienter og omsætningen til klinikkens nye kapacitet i 2024.
Resultatet vækker tilfredshed hos Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard, der glæder sig over, at det er lykkedes at begrænse overskridelsen af udgiftsrammen.

"Jeg er glad for, at så mange fysioterapeuter har bakket op om de forskellige tiltag for at overholde den overordnede udgiftsramme. 2,5 procent er fortsat mange penge, når vi ved, at det medfører en tilsvarende reduktion i honoraret for alle fysioterapeuter under overenskomsten i et år. Men vi ved, at overskridelsen ville have været langt større, hvis klinikkerne ikke havde bakket op om ventelister og vores nye kliniknære styringsmodel," siger Jeanette Præstegaard.

Hun understreger samtidig, at det med den nye praksisoverenskomst er forventningen, at der kommer helt styr på udgiftsudviklingen i de kommende år.

"Nu følger vi løbende med i, hvordan situationen udvikler sig, og samtidig har overenskomstens parter aftalt at følge og eventuelt finjustere modellen i den kommende overenskomstperiode. Det gør vi selvfølgelig for at sikre, at modellen lever op til sit formål, som er, at de samlede udgifter passer til den aftalte ramme," siger Jeanette Præstegaard.

Læs mere om udgiftsudviklingen i forhold til rammen.